Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan người nội bộ (NGUYỄN VĂN BẰNG) 6/6/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan (TRẦN THỊ MỘNG THU) 6/6/2019
CBTT Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 03/6/2019
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Tựu 31/5/2019
Nghi quyết HĐQT số 11 về việc thay đổi người công bố thông tin 31/5/2019
Nghị quyết HĐQT 09 về việc lựa chọn ký hợp đồng đơn vị kiểm toán 31/5/2019
HOSE Thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 15% bằng tiền 29/5/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (Ông Trần Tựu - Thành viên HĐQT) 24/5/2019
Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2018 23/5/2019
Thông báo cổ phiếu HTN được phép giao dịch ký quỹ 13/5/2019
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 25/4/2019
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 25/4/2019
Sơ yếu lý lịch ứng viên Khuất Tùng Phong 23/4/2019
Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 23/4/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Trần Tựu) 16/4/2019