Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 16) 15/1/2020
Quyết định của HĐQT thay đổi đại diện pháp luật 11/1/2020
Nghị quyết HĐQT số 03 bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 11/1/2020
Nghị quyết HĐQT số 02 bổ nhiệm Tổng Giám đốc 11/1/2020
Nghị quyết HĐQT số 01 thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc 11/1/2020
Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn nộp BCTC 2020 9/1/2020
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Nguyễn Văn Bằng) 3/1/2020
Nghị quyết HĐQT chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Kỹ thuật Nam Công và Công ty CP Đầu tư xây dựng Vinatex 26/12/2019
Công văn xin gia hạn CBTT Báo cáo tài chính năm 2020 4/12/2019
Thông báo giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết 02/12/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ (Nguyễn Văn Bằng) 27/11/2019
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết 27/11/2019
Giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 15 14/11/2019
Công văn UBCK V/v kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 4/11/2019
Quyết định tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty 25/10/2019