Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
HOSE - TB ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11/01/2021
Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản 31/12/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng 31/12/2020
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Hạ Tấn Minh 31/12/2020
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng 29/12/2020
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 29/12/2020
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 29/12/2020
Nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ 24/12/2020
Báo cáo giao dịch CP của người nội bộ (Trần Kim Hải) 21/12/2020
Thông báo chi trả cổ tức 2019 19/11/2020
Nghị quyết bổ sung phương án phát hành hiện hữu 19/11/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu (Phó TGĐ Trần Kim Hải) 13/11/2020
Báo cáo giao dich cổ phiếu (Ông Ngô Huy Hiệu) 7/11/2020
Thông báo ngày ĐKCC (quyền nhận cổ tức) 30/10/2020
NQ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 30/10/2020