Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 22/10/2020
CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế 8/10/2020
Nghị quyết HĐQT vv Ông Chế Văn Hải thôi giữ chức vụ Phó TGĐ 30/9/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Ngô Huy Hiệu - Phó TGĐ) - CBTT 28/9/2020
CBTT ký hợp đồng kiểm toán 9/7/2020
Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 8/7/2020
Nghị quyết HĐQT bầu Ông Trương Văn Việt làm Phó Chủ tịch HĐQT 1/7/2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 1/7/2020
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 1/7/2020
DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 26/6/2020
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 19/6/2020
Mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 16/6/2020
CBTT thư mời họp và đường link truy cập tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020 16/6/2020
Mẫu đơn đề cử ứng cử thành viên HĐQT (độc lập) 16/6/2020
Mẫu đơn đề cử ứng cử thành viên HĐQT 16/6/2020