Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 27/6/2019
Quyết định HĐQT 16 thay đổi Người đại diện pháp luật 22/6/2019
Nghị quyết HĐQT 15 bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 21/6/2019
Nghị quyết HĐQT 14 bổ nhiệm Tổng Giám đốc 21/6/2019
Nghị quyết HĐQT 13 miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc 21/6/2019
Nghị quyết HĐQT 12 miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực 21/6/2019
Nghị quyết HĐQT 11 miễn nhiệm Tổng Giám đốc 21/6/2019
Thông báo chi trả cổ tức 15% bằng tiền năm 2018 12/6/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan người nội bộ (NGUYỄN VĂN BẰNG) 6/6/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan (TRẦN THỊ MỘNG THU) 6/6/2019
CBTT Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 03/6/2019
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Tựu 31/5/2019
Nghi quyết HĐQT số 11 về việc thay đổi người công bố thông tin 31/5/2019
Nghị quyết HĐQT 09 về việc lựa chọn ký hợp đồng đơn vị kiểm toán 31/5/2019
HOSE Thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 15% bằng tiền 29/5/2019