Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo đề cử ứng cử HĐQT 16/6/2020
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Ngọc Triều 10/6/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 14/05/2020
Thông báo huỷ ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 13/05/2020
Công văn chấp thuận gia hạn Đại hội cổ đông thường niên 2020 7/4/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 25/3/2020
NQ HĐQT số 08 ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2020
Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ 14/02/2020
NQ HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu 16/1/2020
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 16) 15/1/2020
Quyết định của HĐQT thay đổi đại diện pháp luật 11/1/2020
Nghị quyết HĐQT số 03 bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 11/1/2020
Nghị quyết HĐQT số 02 bổ nhiệm Tổng Giám đốc 11/1/2020
Nghị quyết HĐQT số 01 thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc 11/1/2020
Công văn UBCKNN chấp thuận gia hạn nộp BCTC 2020 9/1/2020