Thông tin cổ đông
Văn bản Ngày ban hành Tải về
CBTT Link Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên 2021 16/09/2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 15/09/2021
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành 14/09/2021
Nghị quyết bổ nhiệm ông Lê Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc 13/09/2021
Thông báo thay đổi lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 20/07/2021
Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2021 12/07/2021
Ngày ĐKCC thực hiện tham dự ĐHCĐ thường niên 11/06/2021
Hủy ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ thường niên 11/06/2021
HOSE thông báo ngày đăng ký cuối cùng (tham dự ĐHCĐ thường niên 2021) 12/05/2021
Nghị quyết chốt danh sách cổ đông dự Đại hội thường niên 2021 06/05/2021
TB ngày giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 22/04/2021
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 19/04/2021
Văn bản của Sở KHĐT (gia hạn Đại hội cổ đông 2020) 16/04/2021
CBTT - Giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 18 14/04/2021
NQ gia hạn Đại hội cổ đông thường niên 2021 05/04/2021