9View
Hình ảnh thực tế khu căn hộ 9View
Hình ảnh tổng thể 9View Apartment
Hình ảnh tổng thể 9View Apartment
Hình ảnh tổng thể 9View Apartment
Tổng thể khu căn hộ và sân tennis
Hình ảnh tổng thể 9View Apartment
Tổng thể mặt ngoài căn hộ block A, block B và block C
Công viên nội khu
Công viên nội khu
Công viên nội khu
Công viên nội khu
Sảnh đón khu căn hộ 9View Apartment
Hệ thống thang máy khu căn hộ 9View Apartment
Khu vực thùng thư tập trung
Hệ thống hầm giữ xe