Cam Ranh Mystery Villas
Hình ảnh thi công dự án Cam Ranh Mystery Villas tháng 03/2021
Hình ảnh tổng quan cổng dự án đang trong quá trình hoàn thiện
Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape
Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape
Hình ảnh khu vực hồ bơi nước mặn
Hình ảnh khu vực hồ bơi nước mặn
Hình ảnh khu vực hồ bơi nước mặn
Hình ảnh landscape khu hồ bơi dự án
Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape
Công tác thi công hoàn thiện hạng mục landscape
Công tác thi công hoàn thiện sân trước các khu biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hoàn thiện lắp đặt nội thất các căn biệt thự
Hình ảnh hồ bơi tầng thượng
Hình ảnh hồ bơi các căn biệt thự