Lavita Charm
Hình ảnh thi công dự án Lavita Charm tháng 02/2021
Hình ảnh tổng thể Block A1
Hình ảnh tổng thể Block A2
Hình ảnh tổng thể Block B và Block C
Hệ thống thang máy và hành lang khu căn hộ đã hoàn thiện
Hành lang khu căn hộ Block A1, Block A2, Block B và Block C đã hoàn thiện
Tủ bếp đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân
Thiết bị WC đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân
Căn hộ đã hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao cho cư dân
Tiếp tục thi công khu vực cảnh quan