Lavita Charm
Hình ảnh thi công dự án Lavita Charm tháng 6/2020
Hình ảnh tổng thể Block A1
Hình ảnh tổng thể Block A2
Hình ảnh tổng thể Block B và Block C
Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 20 Block A1, Block A2, Block B và Block C
Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 20 Block A1, Block A2, Block B và Block C
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 17 Block A1, Block A2, Block B và Block C
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 17 Block A1, Block A2, Block B và Block C
Bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block A1, Block A2, Block B và Block C
Bả sơn matit căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block A, Block A2, Block B và Block C
Đóng trần thạch cao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 Block A1, Block A2, Block B và Block C
Ốp gạch WC căn hộ từ tầng 5 đến tầng12 Block A1, Block A2, Block B và Block C