Q7 Boulevard
Hình ảnh thi công dự án Q7 Boulevard tháng 06/2020
Hình ảnh tổng thể
Hình ảnh tổng thể
Hoàn thành thi công bả sơn matit căn hộ block A1
Hoàn thành thi công bả sơn matit căn hộ block B1
Hoàn thành thi công bả sơn matit căn hộ block B2
Hoàn thành thi công bả sơn matit hành lang căn hộ block A1
Hoàn thành thi công bả sơn matit hành lang căn hộ block B1
Hoàn thành thi công bả sơn matit hành lang căn hộ block B2
Thi công hệ thống M&E tầng 12 - 21 block A1
Thi công hệ thống M&E tầng 12 - 21 block B1
Thi công hệ thống M&E tầng 12 - 21 block B2
Thi công khung trần thạch cao tầng 5 - 21 block A1
Thi công khung trần thạch cao tầng 5 - 21 block B1
Thi công khung trần thạch cao tầng 5 - 21 block B2
Thi công ốp gạch WC tầng 17 - 21 block A1
Thi công ốp gạch WC tầng 17 - 21 block B1
Thi công ốp gạch WC tầng 17 - 21 block B2
Thi công lắp đặt cửa sổ tầng 5 - 22 block A1
Thi công lắp đặt cửa sổ tầng 5 - 22 block B1
Thi công lắp đặt cửa sổ tầng 5 - 22 block B2