Q7 Boulevard
Hình ảnh thi công dự án Q7 Boulevard tháng 02/2021
Hình ảnh tổng thể
Hình ảnh tổng thể
Thi công sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 7 - 21 block A1, B1, B2
Thi công sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 7 - 21 block A1, B1, B2
Thi công sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 7 - 21 block A1, B1, B2
Hình ảnh các căn hộ đã hoàn thiện
Hình ảnh các căn hộ đã hoàn thiện
Hình ảnh các căn hộ đã hoàn thiện
Hình ảnh các căn hộ đã hoàn thiện
Hình ảnh hàng lang căn hộ đã hoàn thiện
Hình ảnh hàng lang căn hộ đã hoàn thiện
Hình ảnh hệ thống thang máy đã hoàn thiện
Hình ảnh hệ thống thang máy đã hoàn thiện
Công tác thi công hồ bơi
Công tác thi công hồ bơi
Công tác thi công cảnh quan