Q7 SaiGon Riverside Complex
Hình ảnh thi công dự án Q7 SaiGon Riverside Complex tháng 10/2021
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus
Hoàn thành lắp đặt cửa sổ căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 23 Block Mercury và Block Uranus
Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 22 Block Mercury và Block Uranus
Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 22 Block Mercury và Block Uranus
Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 16 Block Mercury và Block Uranus
Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 16 Block Mercury và Block Uranus
Hình ảnh tổng thể Block Saturn
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 23 Block Saturn
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block Saturn
Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 8 Block Saturn
Thi công khung xương trần thạch cao tầng 6 Block Saturn
Hình tổng thể Block Venus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 29 Block Venus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 Block Venus
Thi công sơn bả matit từ tầng 5 đến tầng 8 Block Venus
Thi công khung xương trần thạch cao tầng 5 Block Venus