Q7 SaiGon Riverside Complex
Hình ảnh thi công dự án Q7 SaiGon Riverside Complex tháng 11/2019
Hình ảnh tổng thể block Mecury
Hình ảnh tổng thể block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Mecury và block Uranus