Quy Nhon Melody
Hình ảnh thi công đến ngày 02-03-2021
Thi công đến Tầng 16 Block Tropical
Thi công đến Tầng 16 Block Tropical
Thi công đến Tầng 16 Block Tropical
Xây tường Tầng 8 Block Tropical
Xây tường Tầng 8 Block Tropical
Thi công đến sàn Tầng 12 Block Flamenco
Thi công đến sàn Tầng 12 Block Flamenco
Thi công đến sàn Tầng 12 Block Flamenco
Thi công đến sàn Tầng 12 Block Flamenco
hi công ram dốc Tầng 1 lên Tầng 2 Block Flamenco
Thi công cầu thang Tầng 1 lên Tầng 2 Block Flamenco