Richmond City
Hình ảnh thi công dự án Richmond City tháng 10/2019
Hình ảnh tổng thể block Glory
Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 23 block Glory
Tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory
Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 24 block Glory
Lắp đặt cửa logia từ tầng 6 đến tầng 18 block Glory
Lắp đặt cửa căn hộ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory
Lắp đặt cửa phòng ngủ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory
Lắp đặt tủ bếp từ tầng 6 đến tầng 18 block Glory
Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky
Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 block Lucky và 21 block Riches
Tô tường bao căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 block Lucky, tầng 6 đến tầng 17 block Riches
Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 12 block Lucky và block Riches
Lắp đặt M&E từ tầng 6 đến tầng 18 block Lucky và tầng 6 đến tầng 16 block Riches
Lắp đặt khung trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 17 block Lucky và block Riches