Sentosa Villa
Hình ảnh thực tế Sentosa Villa giai đoạn 2
Hình ảnh mặt tiền dự án
Hình ảnh mặt tiền dự án
Công viên biển của dự án
Công viên biển của dự án
Thi công lắp đặt hệ thống nước ngầm
Thi công lắp đặt hệ thống M&E ngầm
Thi công lắp đặt hệ thống M&E ngầm
Thi công hồ bơi trung tâm dự án
Thi công hồ bơi trung tâm dự án
Thi công bể cấp nước sạch dự án
Thi công bể cấp nước sạch dự án
Thi công các tuyến đường nội khu
Thi công các tuyến đường nội khu