Vung Tau Pearl
Hình ảnh thi công đến tháng 10-2021
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cốt thép sàn tầng 5 Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cốt thép sàn tầng 5 Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cốp pha cột tầng 5 lên tầng 6 Block Sapphire và Block Topaz
Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal
Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốp pha cột tầng 4 lên tầng 5 Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốp pha cột tầng 4 lên tầng 5 Block Ruby và Block Opal