TUYỂN DỤNG

Tại Hưng Thịnh Incons, chúng tôi luôn xem con người là nhân tố có tính quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. Hưng Thịnh Incons luôn nỗ lực tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và bình đẳng – nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội học hỏi từ các kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, nâng cao tay nghề từ các dự án lớn và phát triển vững chắc con đường sự nghiệp.


Là công ty thành viên trực thuộc Hung Thinh Corporation, Hưng Thịnh Incons thừa hưởng chế độ phúc lợi, chính sách nhân sự tương đồng, qua đó đem đến cho người lao động một môi trường làm việc tốt nhất. Tại đây, hệ thống lương thưởng cạnh tranh và đãi ngộ xứng đáng luôn được xem là yếu tố thu hút nhân tài hấp dẫn trên thị trường lao động. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực qua việc triển khai định kỳ và hiệu quả các chương trình đào tạo, nâng cao hiểu biết và trình độ nghiệp vụ cho cán bộ - nhân viên.


Tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu và mở rộng hoạt động với vai trò tổng thầu thi công nhiều dự án quy mô trên cả nước, chúng tôi luôn chào đón những đồng nghiệp xuất sắc, giàu kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết gia nhập gia đình Hưng Thịnh Incons.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tìm hiểu các vị trí tuyển dụng dưới đây:
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Địa điểm
Ngày hết hạn

  YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Nam/ Nữ, tuổi từ 32 trở lên. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Luật kinh tế hoặc các ngành liên quan hoặc tương đương; Có chứng chỉ hành nghề Luật sư. Có ít nhất 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng – Pháp lý và ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Trình độ Anh ngữ tương đương Toeic 450 trở lên.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.    
Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của phòng:
- Chủ trì dự thảo, xây dựng các quy định, văn bản nội bộ theo chức năng nhiệm vụ của phòng.
- Chủ trì việc đánh giá và đưa ra các đề xuất về biện pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tư vấn Pháp lý liên quan đến các lựa chọn chiến lược của Công ty.
- Chủ trì rà soát, phối hợp với các phòng ban/Công trình để xây dựng các bộ hợp đồng khung, mẫu cho các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ của Công ty.
- Giám sát thực hiện cập nhật và phổ biến văn bản pháp lý; các thay đổi của pháp luật có thể tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty.
- Tổng kết đánh giá việc tuân thủ pháp luật của các phòng ban/công trình, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định nội bộ của Tổng Công ty.
- Tư vấn pháp lý trong quá trình triển khai thi công, thực hiện hợp đồng và tham gia giải quyết sự cố phát sinh; tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình thanh quyết toán, nghiệm thu, bàn giao; xử lý công nợ khó đòi.
- Đại diện theo ủy quyền của Tổng Giám đốc hoặc hỗ trợ pháp lý cho Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền tham gia hoạt động giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Chủ trì hoặc phối hợp tham gia đàm phán đối với các hợp đồng Công ty ký kết theo phân công của Giám đốc Vật tư & Thầu phụ và Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền.
- Chịu trách nhiệm việc soạn thảo, kiểm soát pháp lý, tham mưu cho BTGĐ đối với các hợp đồng liên quan đến các đối tác, nhà cung cấp, các điều khoản thương mại của hợp đồng thi công xây lắp trước khi Công ty tham gia đấu thầu, hợp đồng với thầu phụ … và tham mưu cho BTGĐ về các điều khoản thương mại của các hợp đồng.
- Quản lý rủi ro điều khoản thực hiện hợp đồng; sửa đổi/xây dựng quy trình, quy định liên quan.
- Đại diện cho Tổng Công ty để giải quyết các tranh chấp liên quan đến các hợp đồng theo phân công của Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền.
- Tổ chức Quản lý hợp đồng cho toàn Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Vật tư & Thầu phụ.


QUYỀN LỢI:
- Lương thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao.
- Môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp.
- Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi có liên quan theo quy định công ty và pháp luật hiện hành.

  YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Nam, tuổi từ 30 trở lên. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Quản trị kinh doanh, xây dựng, vật liệu xây dựng hoặc tương đương. Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm trong công tác mua sắm, quản lý vật tư – TBTC công xây dựng và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Trình độ Anh ngữ tương đương Toeic 450 trở lên.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.     
Hỗ trợ Trưởng phòng quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của phòng:
- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế, quy định, quy trình quản lý và sử dụng vật tư & TBTC phù hợp với mục tiêu của Công ty.
- Đề xuất các biện pháp, giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn vật tư - TBTC, kiểm soát được thất thoát, hao hụt.
- Tổ chức tiếp nhận yêu cầu, xử lý và đáp ứng các yêu cầu cung cấp vật tư - TBTC hợp lý, nhanh chóng, kịp thời đối với các trường hợp điều chuyển nội bộ.
- Phối hợp với Ban chỉ huy công trình thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát việc nhập – xuất, sử dụng vật tư – TBTC  trên công trình, kiểm soát hao hụt, mất mát, thất thoát vật tư – TBTC.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì, hướng dẫn và kiểm soát vận hành TBTC tại công trình nhằm hạn chế các rui ro trong việc sử dụng TBTC.
- Đào tạo và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên và đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
- Hỗ trợ Trưởng phòng phối hợp với P. Kế toán để theo dõi khấu hao, kiểm kê và tổ chức thanh lý TBTC.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TP. Quản lý Vật tư & TBTC.


QUYỀN LỢI:
- Lương thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao.
- Môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp.
- Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi có liên quan theo quy định công ty và pháp luật hiện hành.

  YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Nam/ Nữ, tuổi từ 25 trở lên. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Luật kinh tế hoặc các ngành liên quan hoặc tương đương. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác cung ứng vật tư trong lĩnh vực xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Trình độ Anh ngữ tương đương Toeic 450 trở lên.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.     
- Tham gia xây dựng mới và/hoặc hiệu chỉnh Quy chế phân cấp quản lý hợp đồng phù hợp với Điều lệ Công ty.
- Tham mưu xây dựng các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu về ký kết và thực hiện hợp đồng.
- Xem xét điều chỉnh hoặc soạn thảo mới toàn bộ nội dung của tất cả các mẫu hợp liên quan hợp đồng A-B, B-B’.
- Đánh giá năng lực pháp lý của các Chủ đầu tư, thầu phụ.
- Nghiên cứu kỹ, chỉ ra các rủi ro pháp lý liên quan đến tính toàn diện của hợp đồng bao gồm các điều kiện thương mại và các điều kiện cụ thể khác trong suốt quá trình báo giá, đấu thầu của phòng Đấu thầu.
- Kiểm tra pháp lý các thư trúng thầu trước khi trình ký.
- Tham gia đàm phán các loại hợp đồng bao gồm hợp đồng với khách hàng/Chủ đầu tư, hợp đồng thầu phụ do các Ban chỉ huy công trình và Phòng Ban chức năng trực tiếp làm việc.
- In ấn hợp đồng sau quá trình đàm phán, tổng hợp các tài liệu liên quan đến hợp đồng.
- Xem xét thủ tục quyết toán, thanh lý hợp đồng.
- Hỗ trợ hoặc trực tiếp soạn thảo các văn bản thực hiện hợp đồng đảm bảo thu thập các tài liệu mang tính pháp lý để bảo vệ Công ty nếu xảy ra tranh chấp.
- Phối kết hợp với phòng Tài chính, phòng Kế toán thực hiện các bảo lãnh hợp đồng, bảo hiểm.
- Cập nhật, theo dõi việc thực hiện các hợp đồng A-B, B-B’ với các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư, tổ đội, thầu phụ nhằm kiểm soát, báo cáo các vấn đề sai khác so với hợp đồng nhằm có biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
- Cập nhật kịp thời những thay đổi của Luật, các văn bản pháp luật (Nghị định, Quyết định, Thông tư,...), những quy định mới của Nhà nước về soạn thảo hợp đồng.
- Hỗ trợ cho Trưởng Phòng trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng.
Thực hiện các việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Hợp đồng – Pháp chế.


QUYỀN LỢI:
- Lương thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao.
- Môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp.
- Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi có liên quan theo quy định công ty và pháp luật hiện hành.

  YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Nam/ Nữ, tuổi từ 25 trở lên. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, xây dựng, vật liệu xây dựng hoặc tương đương. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác cung ứng vật tư trong lĩnh vực xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương..
- Trình độ Anh ngữ tương đương Toeic 450 trở lên.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.     
- Đề xuất cải tiến các hiện Quy chế, quy định, quy trình cung ứng vật tư & TBTC, quy trình tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp, bộ tiêu chí đánh giá lực chọn nhà cung cấp Vật tư - TBTC … phù hợp với yêu cầu phát triển kinh doanh và đảm bảo sự hiệu quả, minh bạch.
- Phân công công việc hợp lý cho các nhân viên cung ứng vật tư - TBTC.
- Tìm hiểu và đánh giá nhà cung cấp, cập nhật thông tin thị trường về Vật tư - TBTC và biến động giá cả nhằm đưa ra đề xuất lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp.
- Nghiên cứu, phân tích, xây dựng kho giá Vật tư - TBTC cho Công ty.
- Thiết lập danh mục nhà cung cấp Vật tư - TBTC tiềm năng cho Công ty.
- Tổ chức các hoạt động mời thầu, đấu thầu cung ứng vật tư - TBTC theo đúng quy trình, thủ tục.
- Phối hợp với các BCHCT, P. Quản lý Vật tư & TBTC, P. Đấu thầu & KSCP xây dựng kế hoạch cung ứng Vật tư - TBTC và dự trù chi phí phù hợp với tiến độ thi công của các công trình.
- Đảm bảo cung ứng vật tư – TBTC theo đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu kể cả việc cung ứng vật tư mẫu.
- Thường xuyên đánh giá các nhà cung cấp vật tư – TBTC để xem xét về giá cả, chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp, đồng thời có biện pháp thay đổi, điều chỉnh kịp thời.
- Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp Vat75 tư – TBTC uy tín để đảm bảo nguồn cung ứng vật tư - TBTC.
- Chủ động theo dõi quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng, thời gian thanh quyết toán hợp đồng cung ứng Vật tư - TBTC nhằm đảm bảo Hợp đồng được thực hiện đúng như thỏa thuận.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TP. Cung ứng vật tư & TBTC.


QUYỀN LỢI:
- Lương thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến cao.
- Môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp.
- Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi có liên quan theo quy định công ty và pháp luật hiện hành.

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ
Trực tiếp:
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS
53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Website: hungthinhincons.com.vn
Qua email: tuyendung@hungthinhincons.com.vn
Người liên hệ: Phòng Nhân sự
Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu

HỒ SƠ BAO GỒM
Đơn xin việc kèm theo ảnh mới nhất
Mẫu thông tin ứng viên của Hưng Thịnh (Download)
Bảng tóm tắt quá trình làm việc trước đây
Sơ yếu lý lịch, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, các văn bằng chứng chỉ có liên quan

Vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển bên ngoài hồ sơ. Công ty sẽ không trả lại hồ sơ trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu.