TUYỂN DỤNG

Tại Hưng Thịnh Incons, chúng tôi luôn xem con người là nhân tố có tính quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. Hưng Thịnh Incons luôn nỗ lực tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và bình đẳng – nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội học hỏi từ các kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, nâng cao tay nghề từ các dự án lớn và phát triển vững chắc con đường sự nghiệp.


Là công ty thành viên trực thuộc Hung Thinh Corporation, Hưng Thịnh Incons thừa hưởng chế độ phúc lợi, chính sách nhân sự tương đồng, qua đó đem đến cho người lao động một môi trường làm việc tốt nhất. Tại đây, hệ thống lương thưởng cạnh tranh và đãi ngộ xứng đáng luôn được xem là yếu tố thu hút nhân tài hấp dẫn trên thị trường lao động. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực qua việc triển khai định kỳ và hiệu quả các chương trình đào tạo, nâng cao hiểu biết và trình độ nghiệp vụ cho cán bộ - nhân viên.


Tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu và mở rộng hoạt động với vai trò tổng thầu thi công nhiều dự án quy mô trên cả nước, chúng tôi luôn chào đón những đồng nghiệp xuất sắc, giàu kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết gia nhập gia đình Hưng Thịnh Incons.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tìm hiểu các vị trí tuyển dụng dưới đây:
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Địa điểm
Ngày hết hạn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản lý môi trường, Bảo hộ lao động, các ngành Kỹ thuật, An Ninh, Cảnh sát
-    Chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động nhóm II
-   Ít nhất 10 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ATVSLĐ & An Ninh và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
-    Trình độ Tiếng Anh giao tiếp
-    Am hiểu lĩnh vực đầu tư, thi công xây dựng. Am hiểu hệ thống OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2018. Có khả năng thiết lập, quản lý và điều hành hệ thống ATVSLĐ & An Ninh tại các công trình xây dựng
-    Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng lắng nghe. Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng Lãnh đạo. Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên
-    Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm; Chịu áp lực cao
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng


YÊU CẦU VỊ TRÍ:

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động các Phòng ban thuộc Khối ATLĐ & An Ninh trước Phó Tổng Giám đốc ATLĐ & An Ninh:
-    Xây dựng, kiện toàn hệ thống nội quy, quy chế, quy trình, quy định, các hướng dẫn, biện pháp quản lý ATVSLĐ & An Ninh, kiểm soát an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tại Công ty, các công trình của Công ty.
-   Xây dựng kế hoạch ATVSLĐ & An Ninh, trật tự hằng năm và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
-   Xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản tại văn phòng Công ty, các công trình của Công ty và các giải pháp phòng ngừa, xử lý sự cố phát sinh đảm bảo an toàn trật tự trong toàn Công ty.
-    Tổ chức huấn luyện, đào tạo, phổ biến về ATVSLĐ & An Ninh cho người lao động.
-    Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc kiểm tra tình hình thực hiện ATVSLĐ & An Ninh tại các công trình; tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị… và tham mưu giải pháp để đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu về ATVSLĐ & An Ninh.
-    Kiểm tra môi trường lao động, an toàn thực phẩm (nếu Công ty/Công trình có tổ chức bữa ăn cho nhân viên); theo dõi tình hình thương tật, bệnh tật phát sinh do nghề nghiệp; đề xuất với Phó Tổng Giám đốc ATLĐ & An Ninh các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động.
-   Đề xuất giải pháp giải quyết sự cố tai nạn và các vấn đề liên quan đến ATVSLĐ & An Ninh, trật tự trên công trình.
-    Theo dõi quản lý việc cấp phát phương tiện bảo hộ lao động cho cán bộ nhân viên trong Công ty.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phó Tổng Giám đốc ATLĐ & An Ninh.
 

-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Bảo hộ lao động/Môi trường hoặc các ngành thuộc khối kỹ thuật.
-    Có Chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động nhóm II.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực HSE và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Trình độ Anh ngữ tương đương bằng B trở lên.
-    Kiến thức chuyên sâu về an toàn – vệ sinh lao động.
-    Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng. Kiến thức về pháp luật, am hiểu hệ thống quản lý ISO 45001:2018.
-    Có khả năng thiết lập, quản lý và điều hành hệ thống HSE tại các công trình xây dựng.
-    Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng lãnh đạo; Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.
-    Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm; Chịu áp lực cao.
 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tư vấn, tham mưu và giúp việc cho Trưởng Phòng ATLĐ trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và quản lý toàn bộ hệ thống HSE của Công ty.
-    Đảm bảo các công trình được phân công quản lý luôn được an toàn về người, Vật tư - TBTC trong suốt quá trình thi công.
-    Đảm bảo công tác HSE trên các công trình được phân công quản lý phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.
-    Phối hợp hiệu quả giữa thi công và an toàn nhằm hỗ trợ công tác thi công trên công trình đạt được mục tiêu HSE đã cam kết với BTGĐ.
-    Hỗ trợ Trưởng phòng quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của Phòng ATLĐ và trực tiếp quản lý các công trình được phân công quản lý:
-    Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý công tác HSE, nội quy, quy định, các nguyên tắc để quản lý HSE cho toàn Công ty theo các tiêu chuẩn của Nhà nước.
-    Hỗ trợ lập và thuyết minh biện pháp HSE cho các dự án (phục vụ đấu thầu, triển khai thi công …).
-    Phối hợp Trưởng Ban ATLĐ tại các công trình xây dựng các kế hoạch HSE, bảo hộ lao động, huấn luyện HSE cho các công trình.
-    Đề xuất tổ chức, bố trí nhân lực kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, quy định HSE trong suốt quá trình thực hiện thi công tại các công trình.
-    Tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo về công tác HSE cho nhân viên Phòng ATLĐ, BCH/CT.
-    Tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp HSE tại công trình, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề tồn đọng.
-    Đề xuất tạm ngưng thi công khi phát hiện công trình có những biểu hiện không đảm bảo HSE.
-    Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra và tổng hợp những tình huống xảy ra những tai nạn, cháy nổ, mất vệ sinh trên công trình, làm rõ nguyên nhân, tham mưu và đề xuất đến Trưởng Phòng ATLĐ giải pháp khắc phục kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan chức năng (đoàn thanh tra, kiểm tra của Nhà nước cũng như các tổ chức khác).
-    Thay mặt BCH/CT tham gia các cuộc họp với Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư trong trường hợp các vấn đề liên quan đến HSE tại công trình vượt qua tầm giải quyết của BCH/CT.
-    Cập nhật thường xuyên và phổ biến các văn bản pháp lý của Nhà nước liên quan đến HSE.
-    Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác HSE toàn Công ty đến Trưởng Phòng ATLĐ.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng ATLĐ.
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-   Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Bảo hộ lao động, môi trường, xây dựng hoặc các ngành thuộc khối kỹ thuật.
-    Có Chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động nhóm II, Chứng chỉ huấn luyện PCCC, chứng chỉ sơ cấp cứu.
-    Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác trong lĩnh vực HSE tại các Công ty xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Trình độ Anh ngữ tương đương bằng B trở lên, sử dụng thành thạo tin học văn phòng
-    Hiểu biết các quy định của pháp luật quy định về HSE cho lĩnh vực xây dựng, thi công xây dựng.
-    Am hiểu hệ thống ISO 45001:2018.
-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết trình tốt
-    Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề; Kỹ năng xử lý tình huống
-    Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên
-    Chủ động và sáng tạo, nhạy bén, cẩn thận, trung thực, liêm chính, chịu được áp lực cao trong công việc.
-    Có thể sắp xếp đi công tác xa, làm việc ngoài giờ.


YÊU CẦU VỊ TRÍ:

Trưởng ban ATLĐ công trình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và quản lý thực hiện tất cả các công việc liên quan đến HSE cho toàn bộ công trình:
-   Kiểm tra, giám sát về việc tuân thủ của BCH, nhà thầu về việc các hạng mục thi công đều có biện pháp thi công, quy trình làm việc an toàn theo quy định của Công ty và của Pháp luật ban hành.
-    Phối hợp với Trưởng/Phó phòng ATLĐ, Chuyên viên giám sát ATLĐ (VP) xây dựng nội quy, quy chế, quy định, kế hoạch HSE, các nguyên tắc quản lý HSE cho công trình được phân công.
-    Đề xuất sơ đồ tổ chức HSE công trình, phân công nhân sự kiểm tra HSE công trình.
-    Tư vấn cho Giám đốc dự án, CHT các vấn đề liên quan đến HSE tại công trình.
-    Tổ chức triển khai hệ thống HSE theo quy định Công ty cho công trình.
-    Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn, đào tạo ý thức về công tác HSE và cách xử lý khi có sự cố về an toàn lao động cho tất cả nhân sự đang công tác tại công trình..
-    Phối hợp với CHT, Thầu phụ/Đội thi công tổ chức sinh hoạt HSE đầu tuần cho công trình để nhắc nhở và hướng dẫn định kỳ về việc tuân thủ các quy trình, quy định HSE tại công trình.
-    Giám sát nhận thức HSE và cung cấp thông tin về làm việc an toàn hằng ngày được phát hành bởi Phòng ATLĐ Công ty đến tất cả nhân sự làm việc tại công trình
-    Tổ chức và kiểm tra thường xuyên các hoạt động ứng phó các tình huống khẩn cấp; Đảm bảo tính sẵn sàng các trang thiết bị ứng cứu sự cố khẩn cấp, thuốc, thiết bị y tế,… khi cần thiết áp dụng.
-    Thực hiện đo lường kiểm soát môi trường để đảm bảo môi trường làm việc tại công trình.
-    Tổ chức các cuộc họp HSE hằng tuần với Giám sát ATLĐ (CT) và quản lý của các nhà thầu phụ.
-    Tổ chức kiểm tra công trình hằng ngày và và kiểm tra các hoạt động của nhà thầu phụ để nhắc nhở Thầu phụ/Đội thi công tuân thủ quy định HSE.
-    Phát hiện xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra mất an toàn tại công trình, báo cáo kịp thời cho cấp trên tình trạng, hiện tượng xảy ra, phương pháp xử lý …
-    Lập biên bản và tham gia xử lý tất cả các trường hợp vi phạm nội quy, quy định HSE tại công trình => Đề xuất xử phạt cá nhân, tập thể vi phạm và đề xuất phương án xử lý.
-    Khoanh vùng cảnh báo các khu vực có nguy cơ mất an toàn lao động và các nguy cơ xảy ra tai nạn cao và đề xuất các biện pháp khắc phục.
-    Kiểm soát an toàn máy móc, thiết bị, vật tư  có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tại công trình.
-    Kịp thời báo cáo cho Trưởng/Phó phòng ATLĐ, Chuyên viên giám sát ATLĐ (VP) các khó khăn vướng mắc ngoài khả năng cho phép xử lý.
-    Báo cáo các chủ đề và hoạt động chính về HSE và triển khai thực hiện các báo cáo HSE hằng ngày/tuần/tháng và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu cho CHT và Trưởng/Phó phòng ATLĐ/ Chuyên viên giám sát ATLĐ (VP).
-    Phối hợp với CHT để tiến hành và/hoặc phối hợp tiến hành các buổi kiểm tra nội bộ và bên ngoài để đánh giá việc thực hiện và tuân thủ công tác HSE tại công trình.
-    Tổng hợp và báo cáo những tình huống và nguyên nhân gây ra tai nạn lao động, ốm đau và bệnh nghề nghiệp, để có những biện pháp cải tiến kịp thời; Nộp các báo cáo tai nạn cho Chủ đầu tư và Cơ quan quản lý lao động địa phương.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng ATLĐ/ Chuyên viên giám sát ATLĐ (VP)
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Nam. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Bảo hộ lao động, môi trường, xây dựng hoặc các ngành thuộc khối kỹ thuật.
-   Có chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động nhóm II, Chứng chỉ huấn luyện PCCC, chứng chỉ sơ cấp cứu.
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực HSE tại các công ty xây dựng và  và ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
-    Hiểu biết các quy định của pháp luật quy định về HSE cho lĩnh vực xây dựng, thi công xây dựng, am hiểu hệ thống ISO 45001:2018.
-    Chủ động và sáng tạo, nhạy bén, cẩn thận, trung thực, liêm chính, chịu được áp lực cao trong công việc.
 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Thực hiện các công tác đảm bảo HSE của từng hạng mục, khu vực được phân công quản lý.
-    Bám sát hiện trường và đi sâu vào từng công tác cụ thể theo phân công của Trưởng Ban ATLĐ công trình. Chịu trách nhiệm chung về công tác HSE tại khu vực phụ trách:
-    Kiểm tra, giám sát về việc tuân thủ của BCH, nhà thầu về việc các hạng mục thi công đều có biện pháp thi công, quy trình làm việc an toàn theo quy định của Công ty và của Pháp luật ban hành.
-   Tuần tra công trình thường xuyên khi có thể, kiểm tra điều kiện làm việc và các hoạt động hiện trường.
-    Tư vấn cho Trưởng Ban ATLĐ công trình về các điều kiện làm việc không an toàn hoặc chỉ ra các vi phạm và hoạt động yếu kém không an toàn.
-    Giám sát và theo dõi công tác lắp đặt, duy tu hệ thống hạ tầng: Hàng rào, bảng hiệu, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo, khẩu hiệu, bảng hiệu an toàn, … theo yêu cầu của Trưởng Ban ATLĐ công trình.
-    Tham gia tổ chức các buổi đào tạo phổ biến quy trình, quy định HSE tại Công trình.
-    Triệt để tuân thủ mọi yêu cầu, chuẩn mực về HSE của Công ty.
-    Bám sát hiện trường khu vực/hạng mục được giao để có thể kiểm soát các công tác đảm bảo HSE và phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động và đề xuất biện pháp xử lý.
-    Phân tích an toàn công việc và các mối nguy tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình thi công để cảnh báo các kỹ sư hiện trường tại khu vực phụ trách kịp thời đưa ra những biện pháp thi công an toàn.
-    Cùng với kỹ sư hiện trường họp nhóm đầu giờ cho công nhân tại khu vực phụ trách.
-    Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định HSE của công nhân.
-    Trang bị đầy đủ trang thiết bị và tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn lao động.
-    Phối hợp với Trưởng ban ATLĐ công trình để tiến hành và/hoặc phối hợp tiến hành các buổi kiểm tra nội bộ và bên ngoài để đánh giá việc thực hiện và tuân thủ công tác HSE tại công trình.
-    Quản lý và cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân theo quy định của Công ty.
-    Tham gia điều tra tai nạn lao động và chỉ đạo công nhân thực hiện những hành động khắc phục.
-    Báo cáo HSE hằng ngày cho Trưởng ban ATLĐ công trình.
-   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban ATLĐ công trình.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Quản lý dự án hoặc các chuyên ngành tương đương.
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực xây dựng, các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công xây dựng.
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành xây dựng.
-    Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.
-    Đi công tác xa, làm việc ngoài giờ
 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Khảo sát mặt bằng thi công, nắm bắt rõ cột mốc, cao độ, vị trí khu đất thi công; Kiểm tra, giám sát việc thi công các hạng mục phụ trợ.
-    Hướng dẫn trình tự thực hiện công việc theo các kế hoạch thi công chi tiết theo sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng và phát triển các bản vẽ shop drawing cho các tổ trưởng, thầu phụ và công nhân để đảm bảo cho công việc thực hiện đạt chất lượng cao.
-    Kiểm tra, giám sát thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình thực hiện công việc của các tổ thi công, thầu phụ và khắc phục ngay khi thấy không đảm bảo về kỹ thuật hay mỹ thuật.
-    Kiểm soát tiến độ thi công, nhắc nhở các tổ đội, thầu phụ khi tiến độ thi công không đạt theo tiến độ đề ra để khắc phục. Nếu không thực hiện tiến hành báo cáo Chỉ huy trưởng đưa ra biện pháp giải quyết.
-    Phối hợp với Ban ATLĐ công trình đảm bảo an toàn, PCCC, vệ sinh môi trường.
-    Cập nhật nhật ký công trình những công việc thực hiện trong ngày và những thay đổi so với hồ sơ thiết kế (Nếu có).
-    Đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, tiến độ và chất lượng thi công.
-    Kết hợp với Chỉ huy trưởng, Kỹ sư Shop Drawing & QA/QC công trình thực hiện nghiệm thu nội bộ từng phần việc với thầu phụ/đội thi công theo quy định của Công ty.
-    Đề xuất các phương án thi công một cách khoa học và hiệu quả nhất.
-    Thực hiện các công việc theo yêu cầu của các hệ thống quản lý của Công ty (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018).
-    Báo cáo mỗi ngày cho Chỉ huy phó xây dựng và Chỉ huy trưởng về tình hình thi công hạng mục xây dựng:
-    Tiến độ thực hiện công việc.
-    Chất lượng công việc đã thực hiện.
-    Tình hình sử dụng vật tư, thiết bị trên công trình.
-    Sự tuân thủ của các tổ trưởng, thầu phụ và công nhân.
-    Những nghi ngờ sai sót.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng.
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-   Nam, Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, Cơ nhiệt lạnh, Cấp thoát nước.
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công MEP và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
-    Nắm vững cách triển khai chi tiết các cấu kiện ra ngoài thực địa. Cập nhật kiến thức về thiết kế và kỹ thuật, công nghệ thi công MEP. Đọc và triển khai bản vẽ MEP thành thạo
-    Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, nhận dạng và giải quyết vấn đề
-   Cẩn thận, trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.
-    Trình độ Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành MEP
-    Đi công tác xa, làm việc ngoài giờ

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-   Thực hiện kiểm tra phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ thiết kế MEP.
-    Phối hợp chuyên môn các bộ phận kỹ thuật liên quan cho từng hạng mục trong suốt quá trình triển khai dự án.
-    Tham mưu điều chỉnh bản vẽ Shop drawing theo thực tế hiện trường nếu có xung đột các hệ thống.
-    Kiểm tra, theo dõi triển khai bản vẽ Shop Drawing đảm bảo thi công đúng tiến độ.
-   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận Shop Drawing.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-   Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, Cơ nhiệt lạnh, Cấp thoát nước.
-    Chứng chỉ hành nghề giám sát/thiết kế MEP cấp 1.
-    Có ít nhất 06 năm kinh nghiệm trong công tác thi công MEP; ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương..
-    Kiến thức về kỹ thuật thi công MEP, quản lý thi công, thiết kế. Am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công xây dựng.
-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, nhận dạng và giải quyết vấn đề, kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công, quản lý rủi ro, quản lý, hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên.
-    Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, liêm chính.
-   Trình độ ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
-   Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

  Tham mưu, xây dựng phát triển và ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật, biện pháp thi công MEP mới vào quá trình thi công.
-    Tổ chức thực hiện kiểm tra, theo dõi, giám sát nhằm duy trì sự phù hợp của các hoạt động liên quan đến chất lượng thi công MEP.
-    Chủ động đề xuất và phối hợp với Ban chỉ huy tìm nguyên nhân xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, biện pháp thi công, xử lý sự cố tại công trình.
-    Phối hợp với Ban chỉ huy công trình lập kế hoạch quản lý chất lượng công trình, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn về chất lượng, yêu cầu của Chủ đầu tư.
-    Quản lý và triển khai công việc QA/QC đạt hiệu quả, bao gồm công tác: quản lý chất lượng, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, công tác thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu hạng mục công trình, hoàn công.
-    Thường xuyên kiểm soát ngoài công trình nhằm phát hiện, sửa chữa những lỗi sai liên quan MEP và có những cải tiến phù hợp.
-    Chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng/Phó Phòng Kỹ thuật MEP về mọi mặt hoạt động của các bộ phận do mình quản lý trực tiếp.
-   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng Kỹ thuật MEP.
 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Hỗ trợ Chỉ huy trưởng lập kế hoạch triển khai thi công hạng mục MEP chi tiết.
- Theo dõi chất lượng - tiến độ thi công MEP và báo cáo kịp thời cho Chỉ huy trưởng và TP. Kỹ thuật MEP.
- Cập nhật tiến độ thi công MEP hằng ngày để có biện pháp điều chỉnh nhanh chóng, kịp thời.
- Cập nhật kịp thời những thay đổi liên quan đến MEP so với thiết kế để triển khai theo đúng yêu cầu thay đổi.
- Đề xuất cải tiến các quy trình và các biện pháp thi công liên quan đến MEP chưa phù hợp đến Chỉ huy trưởng và TP. Kỹ thuật MEP.
- Hỗ trợ Chỉ huy trưởng, hằng tuần, họp mặt toàn bộ công nhân thi công MEP để sinh hoạt, rút kinh nghiệm những gì sai sót trong tuần vừa qua để khắc phục.
- Chịu trách nhiệm liên đới mọi vấn đề xảy ra tại công trình liên quan đến MEP trước Chỉ huy trưởng và TP. Kỹ thuật MEP.
- Họp tiến độ với BCHCT 01 lần/ngày để kiểm tra công việc và tiến độ thực hiện.
- Quản lý về kỹ thuật thi công, quản lý về kỹ mỹ thuật, tiến độ MEP của các thầu phụ, đội thi công …
- Hỗ trợ Chỉ huy trưởng làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, thầu phụ, Đội thi công, cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thi công MEP.
- Tham gia các công tác nghiệm thu các hạng mục liên quan đến MEP.
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng trong quản lý thi công MEP hằng ngày.

YÊU CẦU VỊ TRÍ : 

- Nam, từ 28 tuổi trở lên. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện/ Điện công nghiệp/ Cơ nhiệt lạnh/ Cấp thoát nước.
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát MEP.
- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công MEP, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công trình xây dựng nhà cao tầng.
- Tiếng Anh (Giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành).
- Có kiến thức về kỹ thuật thi công MEP, quản lý thi công MEP, am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực MEP, am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công MEP, Hiểu biết về quản lý chi phí thi công.
- Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Có thể sắp xếp đi công tác xa, làm việc ngoài giờ.MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Hướng dẫn trình tự thực hiện công việc liên quan đến MEP theo các kế hoạch thi công chi tiết theo sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP và phát triển các bản vẽ shop drawings cho các thầu phụ để đảm bảo cho công việc thực hiện đạt chất lượng cao.
-  Kiểm tra, giám sát thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình thực hiện công việc liên quan đến MEP của các tổ thi công, thầu phụ và khắc phục ngay khi thấy không đảm bảo về kỹ thuật hay mỹ thuật.
- Kiểm soát tiến độ thi công, nhắc nhỡ các thầu phụ khi tiến độ thi công không đạt theo tiến độ đề ra để khắc phục. Nếu không thực hiện tiến hành báo cáo Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP đưa ra biện pháp giải quyết.
- Phối hợp với giám sát HSE đảm bảo an toàn, PCCC, vệ sinh môi trường.
- Đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, tiến độ và chất lượng thi công cho phần công việc liên quan đến MEP.
- Kết hợp với Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP, QA/QC thực hiện nghiệm thu nội bộ từng phần việc với thầu phụ cho phần việc MEP theo quy định của Công ty.
- Đề xuất các phương án thi công cho phần việc MEP một cách khoa học và hiệu quả nhất.
- Báo cáo mỗi ngày cho Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP công trình về tình hình thi công hạng mục MEP:
- Tiến độ thực hiện công việc.
- Chất lượng công việc đã thực hiện.
- Tình hình sử dụng vật tư, thiết bị trên công trình.
- Sự tuân thủ của các tổ trưởng, thầu phụ và công nhân.
- Những nghi ngờ sai sót.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP.
 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-  Nam, từ 25 tuổi trở lên. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện/ Điện công nghiệp/ Cơ nhiệt lạnh/ Cấp thoát nước.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công MEP, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công trình xây dựng nhà cao tầng.
- Tiếng Anh (Giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành).
-  Có kiến thức về kỹ thuật thi công MEP, quản lý thi công MEP, am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực MEP, am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công MEP, hiểu biết về quản lý chi phí thi công.
- Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.
- Có thể sắp xếp đi công tác xa, làm việc ngoài giờ.

 

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Tiếp nhận và lưu trữ tài liệu và hồ sơ, bản vẽ của công trình.
- Soạn thảo văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng.
- Theo dõi các công tác hành chính tại công trình (văn phòng phẩm, nghỉ phép, lịch họp ...)
-  Phối hợp với khối văn phòng về việc giao nhận, trình duyệt hồ sơ.
- Quản lý văn bản đến/ đi (nội bộ, nhà thầu).
- Kiểm tra biểu mẫu Công ty ban hành tại công trình và tham gia đôn đốc việc thực hiện các biểu mẫu của bộ phận thi công theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
- Tổng hợp báo cáo dự án gửi về cho Trưởng phòng Quản lý hệ thống theo biểu mẫu quy định.
- Kiểm tra chi phí và lập bảng tổng hợp chi phí hằng tuần và lương công nhân hằng tuần:
- Theo dõi và lập bảng chấm công công nhân;
- Tổng hợp bảng lương của đội thi công và các chi phí khác;
- Theo dõi công tác thanh toán cho công nhân và đội thi công, HĐLĐ của công nhân.
- Tham gia và lập biên bản cuộc họp tại công trình, viết nhật ký công trình.
- Có nhiệm vụ tập hợp các phát sinh trong thi công báo cáo Chỉ huy trưởng.
- Thực hiện các công việc khác về chuyên môn theo sự phân công của TP. Quản lý hệ thống và về công tác Thư ký cho các công trình hàng ngày theo sự phân công của Chỉ huy trưởng.

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Nữ từ 20 trở lên. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên Tiếng Anh; Văn thư lưu trữ; Quản trị hành chánh văn phòng, QTKD, QTCL hoặc các chuyên ngành tương đương.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Nắm các quy định của nhà nước liên quan đến công tác hành chánh văn thư.
- Hiểu biết về các nguyên tắc QLCL, các tiêu chuẩn liên quan trong lĩnh vực (ISO, OHSAS, SA,...)
- Thành thạo các kỹ năng:
- Kỹ năng soạn thảo tài liệu, tốc ký
- Kỹ năng sử dụng con dấu
- Kỹ năng lưu trữ hồ sơ, tài liệu
- Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng giao tiếp
- Tin học văn phòng
- Trình độ Anh ngữ tương đương bằng B trở lên
- Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc

 CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
1 .Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện, đến: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS
VPĐD: 290/22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM (ghi rõ vị trí dự tuyển bên ngoài hồ sơ)

2. Gởi email hồ sơ đến:
PHÒNG NHÂN SỰ phongnhansu@hungthinhincons.com.vn
HỒ SƠ BAO GỒM
- Đơn/ Thư ứng tuyển
- Mẫu Thông tin dự tuyển của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Download tại đây) hoặc CV cá nhân.
- Các văn bằng chứng chỉ có liên quan.

Lưu ý: Công ty chỉ mời phỏng vấn những ứng viên có năng lực/ ưu điểm phù hợp với yêu cầu của vị trí đăng tuyển.