TUYỂN DỤNG

Tại Hưng Thịnh Incons, chúng tôi luôn xem con người là nhân tố có tính quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. Hưng Thịnh Incons luôn nỗ lực tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và bình đẳng – nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội học hỏi từ các kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, nâng cao tay nghề từ các dự án lớn và phát triển vững chắc con đường sự nghiệp.


Là công ty thành viên trực thuộc Hung Thinh Corporation, Hưng Thịnh Incons thừa hưởng chế độ phúc lợi, chính sách nhân sự tương đồng, qua đó đem đến cho người lao động một môi trường làm việc tốt nhất. Tại đây, hệ thống lương thưởng cạnh tranh và đãi ngộ xứng đáng luôn được xem là yếu tố thu hút nhân tài hấp dẫn trên thị trường lao động. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực qua việc triển khai định kỳ và hiệu quả các chương trình đào tạo, nâng cao hiểu biết và trình độ nghiệp vụ cho cán bộ - nhân viên.


Tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu và mở rộng hoạt động với vai trò tổng thầu thi công nhiều dự án quy mô trên cả nước, chúng tôi luôn chào đón những đồng nghiệp xuất sắc, giàu kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết gia nhập gia đình Hưng Thịnh Incons.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tìm hiểu các vị trí tuyển dụng dưới đây:
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Địa điểm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tiếp nhận, nghiên cứu, tài liệu kỹ thuật, kế hoạch chi tiết
- Hệ thống: Tiếp nhận, ghi nhớ: Quy trình, tài liệu tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu về công tác biện pháp thi công.
- Biện pháp thi công:
+ Tiếp nhận tài liệu, hồ sơ của Công ty và dự án: Bản vẽ, shopdrawing, văn bản đến, đi, nghiên cứu, hướng dẫn, áp dụng các quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty liên quan đến công tác kiểm soát tài liệu, hồ sơ, văn thư.
+ Kiểm soát tài liệu, bảo mật thông tin tài liệu, hồ sơ dự án: tình trạng, cập nhật, lưu trữ, phân phối đến đúng đối tượng sử dụng theo yêu cầu.
- Kiểm tra, nhắc nhở việc tuân thủ các quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty liên quan đến dự án.
- Tiếp nhận thông tin, thiết lập hồ sơ: HĐLĐ, bảng chấm công, lương, thanh toán, chi phí, phát sinh thuộc trách nhiệm của BCH CT hàng tuần/tháng.
- Soạn thảo văn bản, biên bản họp, tập hợp các báo cáo theo định kỳ gửi về Công ty theo quy định.
- Cập nhật, theo dõi công tác hành chánh tại công trình (văn phòng phẩm, nghỉ phép, lịch họp . . .)
- Thực hiện các công việc khác do CHT và TP. QLHT phân giao.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Tiếng Anh; Văn thư lưu trữ; Quản trị hành chánh văn phòng, QTKD, QTCL hoặc các chuyên ngành tương đương.
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Hiểu biết các quy định của nhà nước liên quan đến công tác hành chánh văn thư. Hiểu biết về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn ISO liên quan trong lĩnh vực xây dựng.
- Kỹ năng soạn thảo tài liệu, tốc ký. Kỹ năng lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc. Kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng giao tiếp.
- Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp.
- Tiếng Anh giao tiếp.
- Thành thạo tin học văn phòng. chuyên ngành như Cad, Sketchup, Revit, 3D Max, Microsoft Project…

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Giúp việc cho Trưởng/Phó phòng triển khai thực hiện công tác tuyển dụng.
2. Tiếp nhận, nghiên cứu, hướng dẫn, soạn thảo tài liệu kế hoạch:
- Hệ thống:
+ Tiếp nhận, ghi nhớ, phổ biến, hướng dẫn, phân phối cho các bên liên quan hệ thống quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu về công tác tuyển dụng của Công ty và Pháp luật quy định.
- Tuyển dụng:
+ Tiếp nhận kế hoạch định biên, nhu cầu nhân lực của các phòng ban trong Công ty, xây dựng và trình duyệt các tài liệu phục vụ công tác tuyển dụng, chương trình, kế hoạch tuyển dụng tổng hợp và chi tiết về số lượng, thời gian, kinh phí.
+ Tập hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn ứng viên phù hợp nhu cầu và mục tiêu phát triển của Công ty.
+ Tiếp nhận phân tích, tổng hợp nhu cầu đào tạo, kết quả đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo gồm: Hình thức đào tạo, nội dung, đối tượng, kinh phí, trình duyệt.
3. Triển khai thực hiện, kiểm tra:
- Hệ thống:
+ Triển khai thực hiện theo các chương trình, kế hoạch, tuân thủ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định liên quan đến công tác tuyển dụng của toàn Công ty.
- Tuyển dụng:
+ Kết hợp với các bên liên quan, tìm kiếm, lựa chọn nguồn ứng viên phù hợp. Triển khai tuyển dụng: Sơ tuyển, phỏng vấn, kiểm tra, lựa chọn, đánh giá đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian, mục tiêu và nhu cầu của Công ty.
+ Thực hiện công việc tiếp đón, tiếp nhận cán bộ nhân viên mới; Tổ chức hướng dẫn hội nhập cho cán bộ nhân viên mới; Theo dõi quá trình thử việc và tổ chức các buổi họp đánh giá nhân sự sau quá trình thử việc đảm bảo cán bộ nhân viên mới tuân thủ các nội quy, quy định của Công ty.
+ Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ, chuẩn bị các buổi đào tạo hội nhập, đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài; Theo dõi và hỗ trợ hậu cần cho buổi đào tạo, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, nội dung chương trình đạt kết quả đào tạo theo yêu cầu.
+ Giám sát chương trình đào tạo bên ngoài và nội bộ, triển khai thực hiện việc đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên, chất lượng dịch vụ của tổ chức đào tạo cung cấp.
+ Kết hợp với các bên liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, cập nhật, lưu trữ tài liệu, hồ sơ công tác tuyển dụng & đào tạo của toàn Công ty. + Thực hiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán các chương trình đào tạo.
+ Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng/Phó phòng.
4. Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh:
- Tình hình công tác tiếp nhận, nghiên cứu soạn thảo tài liệu, kế hoạch.
- Công tác triển khai thực hiện và kiểm tra.

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, luật, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
- Ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng nhân sự và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Kiến thức liên quan: Pháp luật lao động; Thị trường lao động tổng thể và ngành xây dựng; quản trị Công ty/văn hóa doanh nghiệp; Hiểu biết về ngành xây dựng.
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày đối ngoại tốt. Kỹ năng lắng nghe và thuyết phục. Kỹ năng phỏng vấn tuyển chọn; Đàm phán, thương lượng. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng hướng dẫn nhân viên.
- Chủ động, sáng tạo, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, liêm chính.
- Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm nhân sự.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Giúp việc cho Trưởng phòng điều phối các nguồn lực được giao, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng Nhân sự.
2. Tiếp nhận, nghiên cứu, soạn thảo tài liệu, kế hoạch:
- Hệ thống:
+ Triển khai xây dựng, trình phê duyệt, phổ biến, phân phối cho các bên liên quan hệ thống quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu về công tác nhân sự, tiền lương, truyền thông tuân thủ theo yêu cầu của Công ty và Pháp luật quy định.
- Nhân sự, tiền lương, truyền thông tuân thủ:
+ Tiếp nhận nghiên cứu định hướng phát triển, hiện trạng và nhu cầu của Công ty, khảo sát mặt bằng thị trường về nhân sự và tiền lương. So sánh, phân tích, đánh giá, triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch về công tác nhân sự, tiền lương, truyền thông trình duyệt, phân phối cho các bên liên quan.
3. Triển khai thực hiện, kiểm soát quá trình:
- Hệ thống:
+ Triển khai thực hiện theo các chương trình, kế hoạch, kiểm soát việc tuân thủ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định liên quan đến công tác nhân sự, tiền lương, truyền thông tuân thủ của toàn Công ty.
- Nhân sự, tiền lương, truyền thông tuân thủ:
+ Triển khai phổ biến, hướng dẫn chủ trương, chính sách về nhân sự, tiền lương, truyền thông tuân thủ của Công ty và Pháp luật quy định trong toàn Công ty.
+ Triển khai kết hợp với các bên liên quan, kiểm soát quá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch tuyển dụng, thử việc, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chế độ tiền lương, thôi việc, truyền thông tuân thủ của Công ty.
+ Kiểm soát, cập nhật, lưu trữ tài liệu, hồ sơ về công tác tuyển dụng, thử việc, điều động, bổ nhiệm, chế độ tiền lương, thôi việc, truyền thông tuân thủ của Công ty.
+ Kết hợp với các bên liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đảm bảo quyền lợi của người lao động, tuân thủ theo các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.
+ Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.
4. Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh:
- Tình hình công tác tiếp nhận, nghiên cứu soạn thảo tài liệu, kế hoạch.
- Công tác triển khai thực hiện và kiểm soát quá trình.
- Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo định kỳ theo yêu cầu.
- Đề xuất với Trưởng phòng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, luật, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
- Ít nhất 06 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hành chính nhân sự và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kiến thức liên quan: Pháp luật lao động; Thị trường lao động tổng thể và ngành xây dựng; Quản trị Công ty/văn hóa doanh nghiệp; Hiểu biết về ngành xây dựng.
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày đối ngoại tốt. Kỹ năng lắng nghe và thuyết phục. Kỹ năng phỏng vấn tuyển chọn, đàm phán, thương lượng. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng hướng dẫn nhân viên. Kỹ năng phát hiện, khơi dậy, động viên và sử dụng nhân tài.
- Chủ động, sáng tạo, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, liêm chính.
- Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm nhân sự.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

. Giúp việc cho Trưởng phòng triển khai thực hiện công tác quản lý tài chính.
2. Tiếp nhận, hướng dẫn, soạn thảo tài liệu, kế hoạch
Tiếp nhận, ghi nhớ, phổ biến, hướng dẫn, phân phối cho các bên liên quan các chương trình, kế hoạch, hệ thống quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu về công tác quản lý tài chính của Công ty và Pháp luật quy định.


3. Triển khai thực hiện, kiểm soát
- Kiểm soát quá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch của toàn Công ty tuân thủ theo hệ thống các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định liên quan đến công tác quản lý tài chính.
- Theo dõi, thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá hiệu quả tình hình sử dụng chi phí hàng tháng, quý, năm của toàn Công ty trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch.
- Thống kê, cập nhật hàng tháng, quý, năm các khoản phải thu, phải trả, nợ quá hạn, lãi phải trả, cảnh báo và soạn thảo văn bản thu hồi công nợ quá hạn.
- Kiểm soát cân đối thu chi, đánh giá tình hình tài chính của các hợp đồng, dự án, Chủ đầu tư, nhà cung cấp, nhà thầu phụ cảnh báo các đối tượng mất cân đối.
- Phân tích, đánh giá so sánh: Các chỉ tiêu tài chính khác giữa các công trình trong Công ty, báo cáo tài chính của Công ty hàng quý, hàng năm, tình hình hoạt động Công ty qua các năm và so với mức bình quân của ngành.
- Kết hợp với các bên liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, cập nhật, lưu trữ tài liệu, hồ sơ công tác quản lý tài chính.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.


4. Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh
- Tình hình công tác tiếp nhận, nghiên cứu xây dựng tài liệu, kế hoạch.
- Công tác triển khai thực hiện và kiểm tra.
- Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo định kỳ theo yêu cầu.
- Đề xuất với Trưởng phòng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh và các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình thực hiện.

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Nam. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, ngân hàng hoặc các ngành tương đương.
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kiến thức về quản trị kinh doanh; Thị trường tài chính; Đầu tư tài chính; Am hiểu về phân tích tài chính; Am hiểu lĩnh vực bất động sản, xây dựng.
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp. Kỹ năng nắm bắt vấn đề nhanh và nhạy bén. Kỹ năng làm việc độc lập và chịu đuợc áp lực công việc. Kỹ năng thuyết phục và xử lý tình huống.
- Chủ động, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 Khảo sát mặt bằng thi công, nắm bắt rõ cột mốc, cao độ, vị trí khu đất thi công; Kiểm tra, giám sát việc thi công các hạng mục phụ trợ.
- Hướng dẫn trình tự thực hiện công việc theo các kế hoạch thi công chi tiết theo sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng và phát triển các bản vẽ shop drawing cho các tổ trưởng, thầu phụ và công nhân để đảm bảo cho công việc thực hiện đạt chất lượng cao.
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình thực hiện công việc của các tổ thi công, thầu phụ và khắc phục ngay khi thấy không đảm bảo về kỹ thuật hay mỹ thuật.
- Kiểm soát tiến độ thi công, nhắc nhở các tổ đội, thầu phụ khi tiến độ thi công không đạt theo tiến độ đề ra để khắc phục. Nếu không thực hiện tiến hành báo cáo Chỉ huy trưởng đưa ra biện pháp giải quyết.
- Phối hợp với Ban ATLĐ công trình đảm bảo an toàn, PCCC, vệ sinh môi trường.
Cập nhật nhật ký công trình những công việc thực hiện trong ngày và những thay đổi so với hồ sơ thiết kế (Nếu có).
- Đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, tiến độ và chất lượng thi công.
- Kết hợp với Chỉ huy trưởng, Kỹ sư Shop Drawing & QA/QC công trình thực hiện nghiệm thu nội bộ từng phần việc với thầu phụ/đội thi công theo quy định của Công ty.
- Đề xuất các phương án thi công một cách khoa học và hiệu quả nhất.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của các hệ thống quản lý của Công ty (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018).
- Báo cáo mỗi ngày cho Chỉ huy phó xây dựng và Chỉ huy trưởng về tình hình thi công hạng mục xây dựng: Tiến độ thực hiện công việc. Chất lượng công việc đã thực hiện. Tình hình sử dụng vật tư, thiết bị trên công trình. Sự tuân thủ của các tổ trưởng, thầu phụ và công nhân. Những nghi ngờ sai sót.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng.

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, Cơ nhiệt lạnh, Cấp thoát nước.
-  Chứng chỉ hành nghề thiết kế/giám sát  MEP cấp 1
-  Có ít nhất 06 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thiết kế & thi công; ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
-  Nắm vững cách triển khai chi tiết các cấu kiện ra ngoài thực địa
- Hiểu và vận dụng tốt các nguyên lý thiết kế; thông thạo cấu tạo kiến trúc và vật liệu
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt
- Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công
- Kỹ năng quản lý rủi ro
- Kỹ năng quản lý, hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên
- Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, liêm chính

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.    Tiếp nhận, nghiên cứu, tài liệu kỹ thuật, kế hoạch chi tiết
-    Hệ thống:
Tiếp nhận, ghi nhớ: Quy trình, tài liệu tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu về công tác biện pháp thi công.
-    Biện pháp thi công:
1. Tiếp nhận, nghiên cứu bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, các kế hoạch chi tiết triển khai biện pháp thi công, phân phối cho các bên liên quan.
2. Thực hiện, kiểm tra quá trình
- Hệ thống:
Kiểm tra, thực hiện biện pháp thi công theo các chương trình, kế hoạch, kiểm tra việc tuân thủ hồ sơ thiết kế, các quy định, quy trình, tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định liên quan đến công tác quản lý biện pháp thi công.
- Biện pháp thi công:
+ Thực hiện, làm rõ các vướng mắc, không phù hợp của hồ sơ thiết kế, phối hợp các bên liên quan, xây dựng, trình phê duyệt, phân phối hồ sơ: Giải pháp, biện pháp thi công chính theo yêu cầu của gói thầu và Pháp luật quy định.
+ Kiểm tra quá trình thực hiện theo kế hoạch: Triển khai thực hiện, tiếp nhận, kiểm tra, hoàn thiện, thẩm tra, trình phê duyệt hồ sơ biện pháp thi công, RFI, RFA, phân phối lại cho các bên liên quan, đảm bảo tiến độ thực hiện.
+ Kiểm tra việc tuân thủ thực hiện theo hồ sơ biện pháp thi công trong quá trình thi công, phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vướng mắc, phát sinh kịp thời không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
+ Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng bộ phận.
3. Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh
- Tình hình công tác tiếp nhận, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, kế hoạch.
- Công tác thực hiện và kiểm tra quá trình.
- Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo ngày.
- Đề xuất với Lãnh đạo phòng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, kỹ thuật công trình hoặc các văn bằng tương đương.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thiết kế, thi công và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Hiểu rõ cách triển khai chi tiết các cấu kiện ra ngoài hiện trường.
- Có kiến thức về thiết kế, kỹ thuật, công nghệ thi công.
- Kỹ năng quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề.
- Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, hòa đồng, liêm chính.
- Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu chuyên ngành.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành như Cad, Sketchup, Revit, 3D Max, Microsoft Project…

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Tiếp nhận thông tin yều cầu liên quan đến ý tưởng thiết kế (tiến độ, yêu cầu của Chủ đầu tư) từ Trưởng & Phó phòng.
-    Điều phối công việc của các thành viên để thực hiện công việc đúng tiến độ được giao.
-    Chủ trì hiệu chỉnh những sai sót & đề xuất phương án thiết kế cho phù hợp.
-    Quản lý bộ phận kiểm tra bản vẽ Shopdrawing để đáp ứng tiến độ tại công trình.
-    Phối hợp chuyên môn các bộ môn kỹ thuật liên quan cho từng hạng mục trong suốt quá trình triển khai dự án.
-    Thường xuyên kiểm soát ngoài công trình nhằm phát hiện, sửa chữa những lỗi sai liên quan MEP và có những cải tiến phù hợp.
-    Chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng/Phó Phòng về mọi mặt hoạt động của các bộ phận do mình quản lý trực tiếp.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng Kỹ thuật MEP

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, Cơ nhiệt lạnh, Cấp thoát nước.
-  Chứng chỉ hành nghề thiết kế/giám sát  MEP cấp 1
-  Có ít nhất 06 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thiết kế & thi công; ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
-  Nắm vững cách triển khai chi tiết các cấu kiện ra ngoài thực địa
- Hiểu và vận dụng tốt các nguyên lý thiết kế; thông thạo cấu tạo kiến trúc và vật liệu
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt
- Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công
- Kỹ năng quản lý rủi ro
- Kỹ năng quản lý, hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên
- Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, liêm chính

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-  Thực hiện kiểm tra phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ thiết kế MEP.
-   Phối hợp chuyên môn các bộ phận kỹ thuật liên quan cho từng hạng mục trong suốt quá trình triển khai dự án.
-   Tham mưu điều chỉnh bản vẽ Shop drawing theo thực tế hiện trường nếu có xung đột các hệ thống.
-   Kiểm tra, theo dõi triển khai bản vẽ Shop Drawing đảm bảo thi công đúng tiến độ.
-   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận Shop Drawing

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, Cơ nhiệt lạnh, Cấp thoát nước.
-  Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công MEP và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
-  Nắm vững cách triển khai chi tiết các cấu kiện ra ngoài thực địa, Cập nhật kiến thức về thiết kế và kỹ thuật, công nghệ thi công MEP, Đọc và triển khai bản vẽ MEP thành thạo.
-  Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề.
-  Cẩn thận, trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.
-  Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
-  Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành MEP
-  Giới tính Nam, đi công tác xa, làm việc ngoài giờ

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động các Phòng ban thuộc mảng MEP của Khối Kỹ thuật:

- Duy trì và phát triển các quy trình, quy định của Công ty liên quan đến các công tác thiết kế, đấu thầu, Kiểm soát chi phí, lập biện pháp thi công và kiểm soát chất lượng công trình.
Tham mưu cho BTGĐ về lĩnh vực kỹ thuật trong các hoạt động: Thiết kế, đấu thầu, kiểm soát chi phí, biện pháp thi công … từ giai đoạn tiếp xúc, tìm hiểu Chủ đầu tư, tham gia đấu thầu, chào giá đến khi thi công hoàn thành công trình.
- Tổ chức thiết lập và Quản lý ngân sách thi công các công trình; Cung cấp các báo cáo, cảnh báo liên quan đến ngân sách thi công cho công trình và trình BTGĐ phê duyệt ngân sách điều chỉnh trong trường hợp lợi nhuận dự án giảm.
- Tổ chức kiểm tra kỹ thuật, tiến độ và chất lượng thi công thực tế của các công trình so với biện pháp thi công đã được BTGĐ phê duyệt nhằm đảm bảo cho dự án được hoàn thành phù hợp với các yêu cầu chung của hợp đồng, đạt chất lượng, thoả mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng.
- Tham mưu cho BTGĐ trong việc chọn lựa và áp dụng các vật liệu mới, công nghệ mới vào công tác thi công xây dựng nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả thi công, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo kỹ thuật xây dựng và tổ chức đào tạo, huấn luyện cho Kỹ sư xây dựng và lực lượng thi công toàn Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc kỹ thuật.

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện, điện công nghiệp, cơ điện lạnh hoặc tương đương.
- Có ít nhất 12 năm kinh nghiệm trong công tác thi công MEP và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I (giám sát MEP).
- Kiến thức về kỹ thuật thi công MEP, quản lý thi công, thiết kế. Am hiểu các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực thi công xây dựng.
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề, kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công, kỹ năng quản lý rủi ro, kỹ năng quản lý, hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
- Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, liêm chính.
- Tiếng anh giao tiếp, đọc hiểu chuyên ngành.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành như Cad, Sketchup, Revit, 3D Max, Microsoft Project…

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Thống kê theo dõi cấp phát vật tư và tình hình sử dụng vật tư tại các công trường. 

- Thực hiện mua vật tư cung cấp theo nhu cầu sử dụng vật tư của công trình. 

- Dựa vào tiến độ xây dựng và số lượng sử dụng vật tư, thiết bị, phối hợp với Chỉ huy trưởng tổng hợp đánh giá nhu cầu sử dụng vật tư của công trình. 

- Kiểm tra nhu cầu sử dụng vật tư Công trình, tiến hàng lập đơn hàng cung ứng vật tư.

- Kiểm soát khi công trường giao nhận vật tư thiết bị cho từng khối lượng vật tư cung cấp cho công trường. 

- Thu thập hóa đơn, chứng từ (biên bản bàn giao, nhập kho, chứng chỉ xuất xứ, chất lượng, bảo hành …) của các loại vật tư, thiết bị cung cấp cho công trường. 

- Kiểm tra báo cáo vật tư hàng tuần và báo cáo Nhập xuất tồn hàng kỳ theo quy định. 

- Lập báo cáo và kế hoạch công việc hàng tuần.

- Thực hiện Các công việc khác theo sự phân công của TP. Vật tư thiết bị về chuyên môn và  Chỉ huy trưởng (Công việc hàng ngày)

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, xây dựng, vật liệu xây dựng hoặc tương đương
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực xây dựng
- Hiểu biết về vật tư, thiết bị xây dựng
- Am hiểu lĩnh vực hoạt động của Công ty
-Cẩn thận, trung thực, tuân thủ nội quy, quy định, chịu được áp lực cao trong công việc
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Phối hợp với bộ phận cung ứng vật tư trong việc thực hiện giao nhận Vật tư - TBTC.

- Kiểm tra chủng loại, số lượng, quy cách Vật tư - TBTC thi công nhập vào công trình.
- Kiểm tra tính chính xác, rõ ràng các thông tin trên phiếu chứng từ giao hàng như: tiêu chuẩn xuất xứ, tên hàng, số lượng, khối lượng, kích cỡ.

- Theo dõi, ghi nhận nhập Vật tư - TBTC theo đúng biễu mẫu quy định.

- Theo dõi, ghi nhận xuất Vật tư - TBTC cho NTP/Đội thi công theo đúng biễu mẫu quy định.

- Theo dõi số lượng nhập - xuất tồn Vật tư - TBTC hàng ngày.

- Báo cáo định kỳ nhập - xuất - tồn Vật tư & TBTC 01 lần/tuần để cung cấp thông tin cho Nhân viên quản lý kho, Chỉ huy trưởng và các bộ phận liên quan.

- Bảo quản Vật tư - TBTC tại kho công trình.

- Đảm bảo công tác vệ sinh, PCCC trong kho.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận quản lý kho; Trưởng/ Phó phòng Quản lý Vật tư & TBTC theo chuyên môn và thực hiện công việc theo sự phân công của Chỉ huy trưởng.
 

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

- Tốt nghiệp THPT trở lên.

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Thủ kho cho Công ty thi công xây dựng hoặc tương đương

- Hiểu biết cơ bản về vật tư xây dựng

- Am hiểu chủng loại vật tư, máy móc thiết bị thi công xây dựng -Cẩn thận, trung thực, tuân thủ nội quy, quy định, chịu được áp lực cao trong công việc

- Biết sử dụng vi tính văn phòng

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp của hoá đơn, chứng thư bảo lãnh tiền ứng theo đề nghị thanh toán để trình ký.
-    Hạch toán hóa đơn nhà cung cấp, thầu phụ, đội thi công.
-    Theo dõi hợp đồng thầu phụ, nhà cung cấp, đội thi công.
-    Kiểm tra số tiền, thời hạn thanh toán theo hợp đồng của các nhà thầu phụ, nhà cung cấp.
-    Theo dõi chi tiết công nợ từng khách hàng, nhắc nhở thu hồi công nợ.
-    Báo cáo tổng hợp công nợ định kỳ cuối ngày và đột xuất.
-    Hỗ trợ thay thế nhân viên kế toán khác  khi vắng mặt.
-    Cập nhật và tổng hợp dữ liệu về chi phí thuộc phạm vi dự án phụ trách.
-    Quản lý chi phí công trình, Kiểm tra, nhập hoá đơn phải thu, phải trả của công trình.
-    Kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của tất cả các chứng từ gốc, chứng từ kế toán, công tác phí hàng ngày.
-    Hạch toán các chi phí của công trình.
-    Theo dõi tiến độ thanh toán của chủ đầu tư theo các đề xuất thanh toán.
-    Lưu trữ hóa đơn, đề nghị thanh thanh toán.
-    Kiểm tra, lập xác nhận biên bản đối chiếu công nợ của Chủ đầu tư, nhà thầu phụ, NHÀ CUNG CẤP.
-    Góp ý hợp đồng, chứng thư bảo lãnh
-    Báo cáo chi phí dự án mình quản lý định kỳ theo tháng và đột xuất
-    Lập hợp thanh lý, quyết toán hợp đồng đối với Chủ đầu tư.
-    Lưu trữ hồ sơ công trình mình theo quy định
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng..

 

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.
-   Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng, Kiến thức về kế toán kho vật tư – TBTC.
-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày và truyền đạt tốt. Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng làm việc độc lập.
-    Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc.
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kho, kế toán

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Hỗ trợ Trưởng phòng ATLĐ trong công tác lập kế hoạch HSE hằng năm cho Công ty.
-    Tham gia tổ chức huấn luyện ban đầu và định kỳ mở lớp huấn luyện ATVSLĐ, SCC, PCCC…
-    Tổng hợp và cập nhập thường xuyên các văn bản luật liên quan đến HSE và đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định hiện hành.
-    Tổng hợp, theo dõi, soạn thảo hồ sơ HSE, hồ sơ PCCC và báo cáo định kỳ đến các cơ quan nhà nước theo quy định.
-    Lập sổ theo dõi thời hạn kiểm định của các thiết bị nghiêm ngặt về an toàn. Tổng hợp chứng nhận kiểm định và hồ sơ đăng ký sử dụng với cơ quan nhà nước.
-    Tiến hành mua bảo hiểm tai nạn con người và tổng hợp theo dõi các hợp đồng Bảo Hiểm tai nạn con người cho công nhân tại các công trình.
-    Tổng hợp cấn trừ tiền mua bảo hiểm con người, thiết bị bảo hộ lao động của các nhà thầu phụ.
-    Chuẩn bị hồ sơ và tiếp các đoàn thanh tra về HSE tại Công ty.
-    Theo dõi cấp phát bảo hộ lao động cho cán bộ nhân viên Công ty.
-    Theo dõi các đề xuất xử lý côn trùng tại các công trình và làm đề nghị thanh toán sau khi xử lý xong.
-    Thực hiện theo dõi đánh giá tác động môi trường, hồ sơ báo cáo giám sát môi trường cho cơ quan nhà nước của các công trình.
-    Soạn thảo/theo dõi tờ trình, đề xuất, lưu trữ hồ sơ HSE và trình ký các hồ sơ HSE.
-    Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường liên quan đến các vấn đề HSE.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng ATLĐ

 

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp chuyên ngành Bảo hộ lao động/Môi trường hoặc các ngành có liên quan
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Hiểu biết về kiến thức pháp lý an toàn lao động. Hiểu biết về các nguyên tắc quản lý HSE theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
-    Kỹ năng soạn thảo tài liệu; Kỹ năng lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc. Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng lắng nghe.
-   Trung thực, thiện chí, tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp.

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-   Phối hợp các Phòng ban/ Công trình trong việc soạn thảo và cải tiến các tài liệu liên quan tới hệ thống Quản lý chất lượng tại Công ty đang áp dụng và triển khai trong thời gian tới.
-    Thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng của Công ty.
-    Lập kế hoạch xây dựng, cải tiến quy trình hàng năm. Thực hiện cải tiến quy trình dựa trên kế hoạch hoặc các kết quả đánh giá định kỳ/ đột xuất.
-    Tiếp nhận phản hồi từ các Phòng ban/ Công trình về tính phù hợp của hệ thống tài liệu của Công ty, đề xuất sửa đổi (nếu cần).
-    Tiếp nhận các ý kiến/ khiếu nại hay phàn nàn của khách hàng hoặc các bên liên quan về hệ thống quản lý chất lượng.
-    Hoàn tất các thủ tục ban hành hệ thống tài liệu trong Công ty.
-    Phối hợp với phòng công nghệ thông tin để kiểm soát hệ thống tài liệu.
-    Kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ của hệ thống Quản lý chất lượng tại các Phòng ban.
-    Theo dõi và cập nhật kết quả thực hiện của các Phòng ban/ Công trình đối với các chương trình/ hoạt động do phòng Quản lý hệ thống khởi xướng trong phạm vi toàn Công ty.
-    Triển khai thực hiện hành động khắc phục đối với các kết quả đầu ra không phù hợp từ các quá trình hoặc các điểm không phù hợp được phát hiện trong các đợt đánh giá tại các Phòng ban.
-    Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro tại các Phòng ban.
-    Hướng dẫn, hỗ trợ các Phòng ban trong Công ty thực hiện và tuân thủ theo các tiêu chuẩn hệ thống Quản lý chất lượng Công ty.
-    Thu thập, thống kê và tiến hành phân tích các dữ liệu, kết quả hoạt động của các quá trình trình Trưởng phòng xem xét, làm cơ sở cho các hoạt động cải tiến cần thiết.
-    Tham gia đào tạo/ phổ biến việc áp dụng các công cụ cải tiến cũng như sự thay đổi quy trình trong Công ty.
-    Thực hiện báo cáo theo yêu cầu và theo chế độ báo cáo quy định.
-   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận.

 

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Am hiểu về Hệ thống quản lý theo ISO 9001
-    Có tư duy hệ thống, khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề, kỹ năng soạn thảo tài liệu. Kỹ năng giao tiếp trình bày. Kỹ năng giải quyết vấn đề.
-    Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp
-    Thể hiện tinh thần tích cực với công việc, sẵn sàng và chủ động khắc phục các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện công việc để công việc đạt kết quả cao
-    Phong cách chuyên nghiệp, chững chạc, tự tin
-    Đi công tác xa

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-   Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động các Phòng ban thuộc Khối Kỹ thuật:
-     Duy trì và phát triển các quy trình, quy định của Công ty liên quan đến các công tác thiết kế, đấu thầu, Kiểm soát chi phí, lập biện pháp thi công và kiểm soát chất lượng công trình.
-     Tham mưu cho BTGĐ về lĩnh vực kỹ thuật trong các hoạt động: Thiết kế, đấu thầu, kiểm soát chi phí, biện pháp thi công … từ giai đoạn tiếp xúc, tìm hiểu Chủ đầu tư, tham gia đấu thầu, chào giá đến khi thi công hoàn thành công trình.
-     Tổ chức thiết lập và Quản lý ngân sách thi công các công trình; Cung cấp các báo cáo, cảnh báo liên quan đến ngân sách thi công cho công trình và trình BTGĐ phê duyệt ngân sách điều chỉnh trong trường hợp lợi nhuận dự án giảm.
-     Tổ chức kiểm tra kỹ thuật, tiến độ và chất lượng thi công thực tế của các công trình so với biện pháp thi công đã được BTGĐ phê duyệt nhằm đảm bảo cho dự án được hoàn thành phù hợp với các yêu cầu chung của hợp đồng, đạt chất lượng, thoả mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng.  
-     Tham mưu cho BTGĐ trong việc chọn lựa và áp dụng các vật liệu mới, công nghệ mới vào công tác thi công xây dựng nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả thi công, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
-    Tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo kỹ thuật xây dựng và tổ chức đào tạo, huấn luyện cho Kỹ sư xây dựng và lực lượng thi công toàn Công ty.
-     Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của PTGĐ Kỹ thuật.

 

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-   Nam, từ 35 tuổi trở lên. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng/ Kỹ thuật công trình.
-    Có ít nhất 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty thi công xây dựng.
-    Tiếng Anh (Giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành).
-    Kiến thức Quản lý xây dựng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực xây dựng
-    Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng; Hiểu biết về các quy định, quy trình tại các công ty thi công xây dựng.
-   Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, chủ động, cẩn thận trong công việc, tư duy hệ thống, khả năng chịu áp lực công việc cao.

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.    Giúp việc cho Phó phòng triển khai thực hiện quản lý khối lượng (QS), kiểm soát chi phí phần xây dựng.
2.    Tiếp nhận, nghiên cứu, hướng dẫn, soạn thảo tài liệu, kế hoạch
-    Hệ thống:
Tiếp nhận, ứng dụng hệ thống quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu về công tác đấu thầu, quản lý khối lượng và kiểm soát chi phí.
-    Quản lý khối lượng (QS) và kiểm soát chi phí
Tiếp nhận các chương trình, kế hoạch chi tiết về quản lý khối lượng và kiểm soát chi phí công trình.
3.    Triển khai thực hiện, kiểm tra
-    Hệ thống:
Thực hiện theo kế hoạch, tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty liên quan đến công tác quản lý khối lượng và kiểm soát chi phí.
-    Quản lý khối lượng (QS) và kiểm soát chi phí
+    Thực hiện bóc tách khối lượng A-B, xây dựng chi phí thi công ban đầu của dự án trình duyệt, bóc tách khối lượng giao thầu phụ.
+    Kiểm tra khối lượng và chi phí thực hiện hàng kỳ, cập nhật các thay đổi, phát sinh thực tế, điều chỉnh, bổ sung kịp thời khối lượng, chi phí trình phê duyệt điều chỉnh (A-B và nội bộ).
+    Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu khối lượng và chi phí thực hiện, phát sinh hàng kỳ, hồ sơ thanh toán, quyết toán khối lượng nội bộ và A-B.
+    Tập hợp thông tin về giá xây dựng, phối hợp với các bên liên quan xây dựng hoàn thiện bộ đơn giá giao khoán, định mức nội bộ.
+    Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
4.    Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh
-    Tình hình công tác tiếp nhận, soạn thảo tài liệu kỹ thuật, kế hoạch.
-    Công tác triển khai thực hiện và kiểm tra.
-    Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo ngày, tuần.
Đề xuất với Lãnh đạo phòng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học Xây dựng công trình giao thông, kinh tế xây dựng hoặc tương đương
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
-    Kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án, kinh tế xây dựng
-    Kỹ năng quản lý chi phí. Kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng thuyết phục, đàm phán thương lượng.
-    Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, trung thực, liêm chính, chịu được áp lực cao trong công việc.
-    Ưu tiên tiếng anh giao tiếp, đọc hiểu chuyên ngành
-   Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành
-    Ưu tiên có chứng chỉ định giá xây dựng hạng III trở lên

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Quản lý, tổ chức, điều tiết các nguồn lực được giao, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng Bảo trì.
 Công tác chuẩn bị: Tiếp nhận, soạn thảo tài liệu, kế hoạch
Hệ thống:
-   Tổ chức: Tiếp nhận, soạn thảo, hướng dẫn, phổ biến cho các bên liên quan các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình.
Quản lý bảo trì:
-    Tổ chức xây dựng các chương trình kế hoạch chuẩn bị cho công tác, bảo hành, bảo trì trình phê duyệt và phân phối cho các bên liên quan:
Bảo hành: Thành phần công việc, nội dung bảo hành, thời điểm nghiệm thu bàn giao, thời gian bảo hành theo hợp đồng, trách nhiệm thực hiện.
Bảo trì: Thành phần công việc, nội dung bảo trì, thời điểm nghiệm thu bàn giao, thời gian bảo trì theo hợp đồng, chu kỳ bảo trì, thời điểm bảo trì, trách nhiệm thực hiện.
Tổ chức thực hiện, kiểm soát quá trình
 Hệ thống:
-    Tổ chức kiểm soát việc tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình.
Quản lý bảo trì:
-    Tiếp nhận thông tin, nội dung yêu cầu bảo hành, bảo trì, phối hợp các bên liên quan tổ chức kiểm tra, phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân, trách nhiệm bảo hành, bảo trì. Tổ chức thiết lập kế hoạch chi tiết thực hiện thông báo và phân phối cho các bên liên quan trước khi thực hiện.
-    Tổ chức thực hiện bảo hành, bảo trì theo kế hoạch, kiểm soát quá trình, nghiệm thu khối lượng chất lượng, bàn giao lại cho bên sử dụng đảm bảo ATLĐ, VSMT, PCCN, tiến độ, chi phí.
-    Phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình bảo hành, bảo trì thỏa mãn các yêu cầu của Chủ đầu tư và khách hàng, tuân thủ các quy định của Pháp luật.
-    Tổ chức nghiệm thu, bàn giao kết thúc thời hạn bảo hành, bàn giao cho các bên liên quan toàn bộ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác bảo hành, bảo trì.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban TGĐ.
Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh
-   Công tác tiếp nhận, soạn thảo tài liệu, kế hoạch.
-    Công tác tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình.
-    Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo tuần, tháng.
Đề xuất với Ban TGĐ các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, quản lý dự án và các văn bằng tương đương.
-   Ít nhất 08 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
-    Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng, Am hiểu hệ thống quản lý thiết bị của Công ty, Hiểu biết về tính năng thiết bị thi công.
-    Chủ động, cẩn thận, trung thực, liêm chính
-   Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
-    Kỹ năng thương lượng, đàm phán.
-    Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch.
-    Kỹ năng giải quyết vấn đề.
-    Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp.
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của phòng:
-   Tổ chức nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật, biện pháp thi công mới vào quá trình thi công.
-    Tham mưu kế hoạch thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
-    Tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin tiếp nhận trong quá trình lập biện pháp thi công cho hồ sơ dự thầu, mời thầu.
-    Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thi công theo các biện pháp, kỹ thuật đã được phê duyệt và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các lỗi sai sót.
-    Lựa chọn các phương án kiểm soát hiệu quả rủi ro về kỹ thuật trong thi công.
-    Phối hợp xử lý kịp thời các sự cố và xử lý tốt các yêu cầu của Chủ đầu tư, Cơ quan hữu quan về kỹ thuật, biện pháp thi công nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công.
-    Tổ chức kiểm tra hồ sơ: biện pháp thi công, thuyết minh, tính toán, báo cáo thẩm tra bản vẽ biện pháp thi công, tình trạng phê duyệt để đáp ứng công tác nghiệm thu công trình.
-    Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu nội bộ của BCHCT đối với các nhà thầu phụ, đội thi công.
-    Thường xuyên kiểm soát ngoài công trình nhằm phát hiện, sửa chữa những lỗi sai và có những cải tiến phù hợp.
-    Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phó TGĐ phụ trách Khối Kỹ thuật.

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại Học Xây dựng, kỹ thuật công trình hoặc các văn bằng tương đương
-    Có ít nhất 12 năm kinh nghiệm trong công tác thi công xây dựng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vai trò tương đương
-    Kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý thi công, thiết kế. Am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công xây dựng
-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề Kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công. Kỹ năng quản lý rủi ro. Kỹ năng quản lý, hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên
-   Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, liêm chính
-    Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành như AutoCad, Microsoft Project, Revit, Sap, Etabs, Safe

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

-   Cập nhật và triển khai các chi tiết ra hiện trường, vẽ bản vẽ biện pháp thi công MEP điển hình:
-    Nghiên cứu bản vẽ thiết kế đề xuất các biện pháp triển khai các chi tiết ra hiện trường.
-    Triển khai biện pháp thi công bằng bản vẽ các chi tiết của công trình ra hiện trường theo hồ sơ thiết kế được duyệt và đảm bảo kịp thời cho quá trình thi công.
-    Phối hợp các bên liên quan để cập nhật kịp thời những bản vẽ thay đổi so với thiết kế, đảm bảo những thay đổi này có đầy đủ tính pháp lý.
-    Triển khai biện pháp thi công những chi tiết thay đổi bằng bản vẽ, phải kịp thời đảm bảo công việc thi công không bị gián đoạn.  
-    Phối hợp với các bên để phê duyệt các biện pháp thi công đã lập.
-    Kiểm soát chất lượng thi công:
-    Trình duyệt biện pháp thi công MEP.
-    Theo dõi việc tuân thủ biện pháp thi công MEP, báo cáo kịp thời với Chỉ huy phó MEP các trường hợp không tuân thủ biện pháp thi công MEP đã đề ra.
-    Lập, trình kế hoạch thực hiện nghiệm thu MEP nội bộ theo tiến độ của dự án; Đề xuất checklist cho công tác nghiệm thu MEP nội bộ.
-    Tổ chức thực hiện, giám sát công tác nghiệm thu nội bộ MEP giữa kỹ sư giám sát và thầu phụ, tổ đội; đánh giá các khuyết điểm của các thầu phụ, tổ đội và yêu cầu khắc phục.
-    Theo dõi tình trạng khắc phục các lỗi chất lượng thi công MEP đã được đánh giá không đạt.
-    Vẽ bản vẽ hoàn công MEP:
-    Vẽ lại theo thực tế chính xác các chi tiết đã triển khai cho toàn bộ các hạng mục công trình.
-    Phối hợp với các bên liên quan để xác nhận đảm bảo tính pháp lý cho bản vẽ.
-    Bản vẽ hoàn công phải đảm bảo tính chính xác và tính kịp thời cho quá trình nghiệm thu, thanh toán, quyết quán công trình
-    Tập hợp và lưu trữ bản vẽ MEP:
-    Tập hợp và lưu trữ các bản vẽ biện pháp thi công triển khai các chi tiết ra hiện trường đảm bảo đầy đủ, an toàn, chính xác, và có trật tự để dễ tìm kiếm.
-   Các bản vẽ thay đổi so với thiết kế phải tập hợp đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý và lưu trữ an toàn và thuận lợi cho việc tìm kiếm.
-    Bản vẽ hoàn công công trình đảm bảo đầy đủ và có tính pháp lý trước khi bàn giao công trình cho Chủ đầu tư và phải lưu trữ cẩn thận trước khi bàn giao cho Công ty.
-    Thực hiện các công việc phân công của Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:   

-   Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện/ Điện công nghiệp/ Cơ nhiệt lạnh/ Cấp thoát nước. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công MEP, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công trình xây dựng nhà cao tầng.
-   Tiếng Anh (Giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành).
-    Có kiến thức về kỹ thuật thi công MEP, quản lý thi công MEP, am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực MEP, am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công MEP, hiểu biết về quản lý chi phí thi công.
-    Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Tiếp nhận hồ sơ và lập kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
-    Yêu cầu cấp Quản lý cung cấp bổ sung các số liệu liên quan cần thiết.
-    Xác định chính xác yêu cầu chủng loại vật tư, thiết bị thi công chủ yếu sử dụng cho công trình để áp giá cho phù hợp.
-   Cập nhật giá cả thị trường về vật tư, nhân công, máy móc thiết bị thi công thực tế trên thị trường để tìm ra giá hợp lý cho các vật tư, nhân công, thiết bị thi công,… cho hồ sơ dự toán.
-    Thường xuyên cập nhật những thay đổi về việc lập đơn giá xây dựng cơ bản của các Cơ quan chức năng có liên quan để điều chỉnh kịp thời đơn giá cho phù hợp.
-    Tham mưu cho cấp Quản lý về điều chỉnh giá phù hợp với biến động giá cho các giai đoạn thi công.
-   Thu thập, xây dựng dữ liệu về giá (phần MEP).
-    Lập Ngân sách dự toán (phần MEP).
-    Áp giá vào khối lượng dự toán do Phó phòng Đấu thầu & KSCP phụ trách ngân sách - dự toán cung cấp.
-    Tổng hợp dự toán theo biểu mẫu quy định để trình cấp Quản lý xem xét, phê duyệt.
-    Tham gia đóng tập hồ sơ dự toán theo quy định của Công ty.
-    Sắp xếp quản lý, lưu trữ hồ sơ giá dự toán khoa học, ngăn nắp.
-    Tham gia xây dựng bộ đơn giá giao khoán, định mức (phần MEP) nội bộ của Công ty.
-    Bảo mật thông tin giá dự toán.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ sư điện, kỹ sư cấp thoát nước, hoặc tương đương.
-    Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công MEP và ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
-   Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
-    Nắm rõ giá thị trường trong xây dựng, các quy định của Nhà nước về định mức và đơn giá xây dựng, cập nhật kiến thức về kỹ thuật, công nghệ xây dựng và thiết kế.
-   Kỹ năng đàm phán, thương lượng, kỹ năng phân tích, thống kế, lập kế hoạch, kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề. Chủ động, cẩn thận, trung thực, liêm chính.

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.    Tiếp nhận, nghiên cứu tài liệu, kế hoạch
-    Hệ thống:
Tiếp nhận, ghi nhớ quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu về xây dựng khái toán, dự toán, ngân sách.
-    Đấu thầu:
Tiếp nhận, nghiên cứu, phân tích hồ sơ mời thầu: Bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu của gói thầu, tổ chức thiết lập kế hoạch tham gia đấu thầu trình duyệt, phân phối cho các bên liên quan.
-    Dự toán, ngân sách:
+    Tiếp nhận, nghiên cứu, cập nhật, ứng dụng hệ thống đơn giá, định mức nội bộ.
+    Tiếp nhận thông tin ban đầu về dự án, bản vẽ, biện pháp, yêu cầu kỹ thuật thi công, vật tư, khối lượng, các chương trình kế hoạch chi tiết lập khái toán, dự toán, ngân sách.
2.    Triển khai thực hiện, kiểm tra
-    Hệ thống:
Thực hiện theo đúng các chương trình kế hoạch chi tiết, tuân thủ theo hệ thống quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu về xây dựng khái toán, dự toán, ngân sách, bảo mật thông tin.
-    Đấu thầu:
+    Thực hiện hồ sơ dự thầu A-B: Làm rõ các vướng mắc, phối hợp các bên liên quan xây dựng hồ sơ: Pháp lý, năng lực, kỹ thuật, khối lượng, giá (khái toán, dự toán, tổng dự toán A-B).
+    Thực hiện, kiểm tra: Nội dung hồ sơ dự thầu trước khi đóng gói, tiến trình nộp thầu, dự thầu, thuyết minh hồ sơ thầu, tham gia thương thảo hợp đồng A-B.
-    Dự toán, ngân sách
+    Cập nhật thông tin giá thị trường, giá nội bộ: Vật liệu, nhân công, máy thi công, thực hiện xây dựng khái toán dự án ban đầu, cập nhật thay đổi, hoàn chỉnh xây dựng dự toán chi tiết, tổng hợp dự toán A-B, nội bộ, ngân sách của dự án trình duyệt.
+    Thực hiện khái toán, dự toán A-B, nội bộ: Cập nhật các thay đổi, phát sinh thực tế, điều chỉnh, bổ sung kịp thời khái toán, dự toán, ngân sách trình phê duyệt điều chỉnh.
+    Tập hợp, cập nhật thông tin về giá xây dựng, đơn giá xây dựng cơ bản của nhà nước, phối hợp với các bên liên quan thực hiện xây dựng hoàn thiện bộ đơn giá giao khoán, định mức nội bộ.
+    Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
3.    Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh
-    Tình hình công tác tiếp nhận, xây dựng tài liệu kỹ thuật, kế hoạch.  
-    Công tác triển khai thực hiện và kiểm tra.
-    Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo ngày, tuần.
-   Đề xuất với Lãnh đạo phòng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư điện, kỹ sư cấp thoát nước hoặc tương đương
-    Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công MEP và ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
-    Hiểu rõ giá thị trường trong xây dựng. Hiểu rõ các quy định của Nhà nước về đơn giá trong xây dựng. Cập nhật kiến thức về kỹ thuật, công nghệ xây dựng và thiết kế.
-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. Kỹ năng thiết lập mối quan hệ. Kỹ năng đàm phán, thương lượng. Kỹ năng phân tích, thống kế, lập kế hoạch.
-    Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề.
-    Chủ động, cẩn thận, trung thực, liêm chính
-    Ưu tiên tiếng anh giao tiếp, đọc hiểu chuyên ngành
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành như Microsoft Office , Cad, Microsoft Project, Sketchup

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Tiếp nhận thông tin về dự án và bản vẽ … và kế hoạch thực hiện 3D từ trưởng bộ phận. Nghiên cứu kế hoạch và tiến độ được duyệt. Tự xây dựng kế hoạch cá nhân để triển khai 3D. Gửi kế hoạch cá nhân cho trưởng bộ phận xem xét và theo dõi quá trình thực hiện.
-    Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật phần kiến trúc, theo dõi các thông tin về RFI, RFA của các dự án đang phụ trách để bổ sung vào phiếu theo dõi mô hình 3D và thực hiện dựng hình 3D đúng thiết kế, đạt yêu cầu và hiệu quả.
-    Chủ động phát hiện các lỗi thiết kế và làm báo cáo gửi đến trưởng bộ phận. Chủ động phối hợp với các kỹ sư dựng hình các bộ môn khác để chia sẻ thông tin và phối hợp thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất.
-    Tự tổ chức kiểm tra và quản lý mô hình 3D của mình cho rõ ràng và hiệu quả. Kiểm tra các bảng thống kê của mô hình 3D hoàn thành, đảm bảo khối lượng chính xác và rõ ràng theo quy định.
-    Kiểm soát mô hình 3D và sử dụng mô hình 3D để thực hiện kiểm tra shopdrawing 2D hiệu quả và đúng phương pháp và quy trình. Đảm bảo kiểm tra bản vẽ shopdrawing đạt yêu cầu.
-    Không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp để nâng cao trình độ, đúc kết kinh nghiệm và chia sẽ bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công việc.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-   Trình độ học vấn:    Đại học
-    Chuyên môn:    KTS Kiến trúc công trình
-    Số năm kinh nghiệm:    > 2 năm
-    Kiến thức liên quan:    Kiến thức chuyên môn về kiến trúc và kinh nghiệm thi công xây dựng. Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý dựng mô hình thông tin 3D các lĩnh vực Kiến trúc.
-    Kỹ năng cần thiết:     Kỹ năng lập kế hoạch cá nhân, quản lý thời gian và khối lượng công việc, hoàn thành tiến độ. Kỹ năng tự kiểm tra sản phẩm của mình và khắc phục lỗi. Kỹ năng làm việc nhóm và tương tác phối hợp cao. Kỹ năng học hỏi và đúc kết kinh nghiệm
-    Thái độ/ Tố chất cần có:    Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, liêm chính.
-   Trình độ ngoại ngữ:    Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành
-    Trình độ tin học:    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Revit.

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-   Tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động của liên quan đến xây dựng mô hình 3D và shopdrawing 2D phần kiến trúc:
-    Dựa trên kế hoạch dựng hình 3D tổng thể đã được duyệt. Xây dựng và phân bổ điều tiết nhân lực vào kế hoạch chi tiết để triển khai và theo dõi quá trình, nhằm đảm bảo kế hoạch tổng thể phần kiến trúc .
-   Nghiên cứu hồ sơ thiết kế phần kiến trúc để kiểm tra mô hình 3D của các chuyên viên dựng hình, nhằm đảm bảo mô hình 3D dựng đúng thiết kế và phù hợp với thi công và các quy định riêng của HTI.
-    Nghiên cứu hồ sơ thiết kế phần kiến trúc và theo dõi tiến độ thi công, thông tin RFI và RFA và tiếp nhận shopdrawing – phối hợp thực hiện các công tác kiểm tra shopdrawing 2D phần kiến trúc theo các chỉ tiêu quy định. Lập báo cáo kết quả kiểm tra shopdrawing 2D và gửi báo cáo lên cho Trưởng phó phòng mô hình, kiểm tra lại trước khi chuyển ban hành.
-    Kiểm tra các bảng thống kê của mô hình 3D hoàn thành, đảm bảo khối lượng chính xác và rõ ràng theo quy định.
-    Theo dõi các thông tin RFI, RFA các dự án, đôn đốc các chuyên viên 3D cập nhật vào cơ sở dữ liệu thông tin mô hình và đảm bảo có đầy đủ thông tin để duyệt shopdrawing chính xác.
-    Xây dựng và cải tiến các family và hệ thống quy trình hướng dẫn chi tiết để đảm bảo quá trình thực hiện mô hình 3D được thuận lợi và nhanh chóng hơn.
-    Tổ chức huấn luyện và trao dồi kỹ năng dựng hình, chia sẽ bài học kinh nghiệm cho các chuyên viên dựng hình kiến trúc nhằm nâng cao năng lực và đẩy nhanh tiến độ dự án, giảm thiểu sai sót và rủi ro trong quá trình dựng hình 3D kiến trúc

 

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Trình độ học vấn:    Đại học
-    Chuyên môn:    Kiến trúc công trình
-   Số năm kinh nghiệm:    >= 5 năm
-    Kiến thức liên quan:    - Kiến thức chuyên môn về kiến trúc và kinh nghiệm thi công xây dựng.
-   Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý mô hình thông tin 3D các lĩnh vực Kiến trúc.
-    Kỹ năng cần thiết:     Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề. Kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Kỹ năng quản lý rủi ro. Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm. Kỹ năng kiểm tra và phát hiện lỗi. Kỹ năng quản lý, hướng dẫn, đào tạo và kèm cặp nhân viên.
-    Thái độ/ Tố chất cần có:    Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, liêm chính.
-    Trình độ ngoại ngữ:    Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành
-    Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Revit.

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Hổ trợ trưởng phòng trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động của phòng:
-    Theo dõi và kiểm tra hồ sơ thiết kế các giai đoạn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công.
-    Dựa trên kế hoạch dựng hình 3D tổng thể đã được duyệt. Xây dựng và phân bổ điều tiết nhân lực vào kế hoạch chi tiết để triển khai và theo dõi quá trình, nhằm đảm bảo kế hoạch tổng thể .
-    Theo dõi tiến độ thi công và quá trình thực hiện kiểm tra shopdrawing và hổ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo quá trình kiểm tra shopdrawing đạt yêu cầu và kịp thời.
-    Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và thuyết minh của các bộ môn, tiến hành kiểm tra combine 2D,3D phát hiện các lỗi sai sót của thiết kế. Báo cáo sai sót và đề xuất các giải pháp xử lý.
-    Kiểm tra lại các bản vẽ shopdrawing và đảm bảo shopdrawing sau kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi ban hành thi công.
-    Theo dõi các thông tin RFI, RFA các dự án, đôn đốc các chuyên viên 3D cập nhật vào cơ sở dữ liệu thông tin mô hình và đảm bảo có đầy đủ thông tin để duyệt shopdrawing chính xác.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Trình độ học vấn:    Đại học
-   Chuyên môn:Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc kiến trúc công trình
-   Số năm kinh nghiệm:    >= 7 năm
-    Kiến thức liên quan:    
-    Kiến thức chuyên môn về kiến trúc, kết cấu, MEP và kinh nghiệm thi công xây dựng.
-    Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý mô hình thông tin 3D các lĩnh vực Kiến trúc, Kết cấu và MEP
-    Kỹ năng cần thiết:     Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề, Kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, Kỹ năng quản lý rủi ro, Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm, Kỹ năng kiểm tra và phát hiện lỗi, Kỹ năng quản lý, hướng dẫn, đào tạo và kèm cặp nhân viên.
-    Thái độ/ Tố chất cần có: Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, liêm chính.

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-  Thực hiện kiểm tra phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ thiết kế MEP.
-   Phối hợp chuyên môn các bộ phận kỹ thuật liên quan cho từng hạng mục trong suốt quá trình triển khai dự án.
-    Tham mưu điều chỉnh bản vẽ Shop drawing theo thực tế hiện trường nếu có xung đột các hệ thống.
-   Kiểm tra, theo dõi triển khai bản vẽ Shop Drawing đảm bảo thi công đúng tiến độ.
-   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận Shop Drawing

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, Cơ nhiệt lạnh, Cấp thoát nước.
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công MEP và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
-   Nắm vững cách triển khai chi tiết các cấu kiện ra ngoài thực địa, Cập nhật kiến thức về thiết kế và kỹ thuật, công nghệ thi công MEP, Đọc và triển khai bản vẽ MEP thành thạo.
-    Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề.
-    Cẩn thận, trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.
-   Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành MEP
-    Giới tính Nam, đi công tác xa, làm việc ngoài giờ

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.    Thực hiện các công việc khác về công việc hàng ngày tại công trình theo sự phân công của Chỉ huy trưởng, về chuyên môn theo sự phân công của TP. Kỹ thuật xây dựng.
-    Tiếp nhận thông tin công việc từ Trưởng bộ phận Shopdrawing và tiến hành công việc kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả cho Trưởng bộ phận Shopdrawing.
-    Phối hợp với các BCHCT & các phòng ban liên quan để tổ chức lập kế hoạch triển khai và kiểm tra hồ sơ Shopdrawing theo từng giai đoạn phát triển của dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.
-    Nghiên cứu bản vẽ thiết kế để có cơ sở kiểm soát các bản vẽ Shopdrawing được triển khai đúng theo hồ sơ thiết kế thi công được duyệt cũng như đưa ra các phương án đề xuất điều chỉnh nếu có.
-    Phối hợp các bên liên quan để cập nhật kịp thời những bản vẽ Shopdrawing thay đổi so với thiết kế, đảm bảo những thay đổi này có đầy đủ tính pháp lý và đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật.
-    Phối hợp với các bên liên quan để phê duyệt các bản vẽ Shopdrawing đã lập trước khi chuyển cho BCHCT triển khai thi công.
2.    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công yêu cầu của Trưởng bộ phận Shopdrawing, Trưởng/ Phó phòng.

 

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, kỹ thuật công trình hoặc các văn bằng tương đương
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Nắm vững cách triển khai chi tiết các cấu kiện ra ngoài hiện trường; Có kiến thức về thiết kế, kỹ thuật, công nghệ thi công; Am hiểu về các chi tiết cấu tạo kiến trúc & kết cấu.
-    Có kỹ năng quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc, kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả về mặt kỹ thuật, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề
-    Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, hòa đồng, liêm chính
-   Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành XD & Kiến Trúc (Autocad, ASD, Revit,…)
-    Tìm hiểu & lập kế hoạch đề xuất cập nhật, cải tiến quy trình, công cụ làm việc tiên tiến hơn theo xu thế mới, tất yếu của ngành xây dựng

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

•    Cập nhật và triển khai các chi tiết ra hiện trường, vẽ bản vẽ biện pháp thi công điển hình:
-    Nghiên cứu bản vẽ thiết kế tìm các biện pháp triển khai các chi tiết ra thực tế hiệu quả.
-    Triển khai biện pháp thi công bằng bản vẽ các chi tiết của công trình ra hiện trường theo hồ sơ thiết kế được duyệt và đảm bảo kịp thời cho quá trình thi công.
-    Phối hợp các bên liên quan để cập nhật kịp thời những bản vẽ thay đổi so với thiết kế , đảm bảo những thay đổi này có đầy đủ tính pháp lý.
-    Triển khai biện pháp thi công những chi tiết thay đổi bằng bản vẽ, phải kịp thời đảm bảo công việc thi công không bị gián đoạn.
-    Phối hợp với các bên để phê duyệt các biện pháp thi công đã lập.
Kiểm soát chất lượng thi công:
-    Theo dõi việc tuân thủ biện pháp thi công, báo cáo kịp thời với Kỹ sư QA/QC văn phòng các trường hợp không tuân thủ biện pháp thi công đã đề ra.
-    Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào theo đúng quy định.
-    Lập và trình kế hoạch thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ theo tiến độ của dự án.
-    Đề xuất các danh mục nghiệm thu cho công tác nghiệm thu nội bộ.
-    Tổ chức thực hiện và giám sát công tác nghiệm thu nội bộ giữa kỹ sư giám sát và thầu phụ, tổ đội; đánh giá các khuyết điểm của các thầu phụ, tổ đội và yêu cầu khắc phục.
-    Theo dõi tình trạng khắc phục các lỗi chất lượng đã được đánh giá không đạt.
•    Vẽ bản vẽ hoàn công:
-   Vẽ lại theo thực tế chính xác các chi tiết đã triển khai cho toàn bộ các hạng mục công trình.
-    Phối hợp với các bên liên quan để xác nhận đảm bảo tính pháp lý cho bản vẽ.
-    Bản vẽ hoàn công phải đảm bảo tính chính xác và tính kịp thời cho quá trình nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình
•    Tập hợp và lưu trữ bản vẽ:
-    Tập hợp và lưu trữ các bản vẽ biện pháp thi công triển khai các chi tiết ra hiện trường đảm bảo đầy đủ, an toàn, chính xác, và có trật tự để dễ tìm kiếm.
-    Các bản vẽ thay đổi so với thiết kế phải tập hợp đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý và lưu trữ an toàn và thuận lợi cho việc tìm kiếm.
-    Bản vẽ hoàn công công trình đảm bảo đầy đủ và có tính pháp lý trước khi bàn giao công trình cho Chủ đầu tư và phải lưu trữ cẩn thận trước khi bàn giao cho Công ty.
 

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-   Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Quản lý dự án
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Nắm vững cách triển khai chi tiết các cấu kiện ra ngoài hiện trường; Cập nhật kiến thức về thiết kế, kỹ thuật, công nghệ thi công; Am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực xây dựng.
-    Kỹ năng quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề
-    Trung thực, thiện chí, hòa đồng, chững chạc, tự tin.
-    Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp.
-   Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành xây dựng.

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.    Thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình phần xây dựng theo phân công của Đội trưởng bảo trì xây dựng.
2.    Công tác tiếp nhận, chuẩn bị kế hoạch
-    Hệ thống:
Tiếp nhận, ghi nhớ, phổ biến cho các bên liên quan các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình.
-    Bảo hành, bảo trì:
Tiếp nhận thông tin từ Đội trưởng: Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của tình trạng hư hỏng công trình, tiếp nhận kế hoạch chi tiết công tác bảo hành, bảo trì gồm: Biện pháp thực hiện, khối lượng, vật tư, thời gian, chi phí.
3.    Triển khai thực hiện, kiểm tra quá trình
-    Hệ thống:
Kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình của các bên liên quan.
-    Bảo hành, bảo trì:
+ Triển khai, kết hợp các tổ đội thi công, nhà thầu phụ theo các chương trình kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, chi phí, ATLĐ-VSMT-PCCN, an ninh.
+ Triển khai, thực hiện công tác: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công tác bảo hành, bảo trì công trình.
+ Kiểm tra, thực hiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng, chất lượng, thanh toán, bàn giao, cập nhật hồ sơ bảo hành, bảo trì công trình.
+ Kết hợp với các bên liên quan: Hợp tác, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình.
+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Đội trưởng bảo trì xây dựng
4.    Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh
-    Công tác tiếp nhận, chuẩn bị kế hoạch.
-    Công tác triển khai thực hiện và kiểm tra quá trình.
-    Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo ngày, tuần.
Đề xuất với Đội trưởng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiệN

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-   Nam. Tốt nghiệp Trung cấp các chuyên ngành Xây dựng, quản lý dự án và các văn bằng tương đương
-    Ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng đối với trình độ Trung cấp, 03 năm đối với trình độ Cao đẳng và 02 năm đối với trình độ Đại học.
-    Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng, Hiểu biết về tính năng thiết bị thi công.
-   Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng giao tiếp
-   Trung thực, chịu khó, cư xử chuẩn mực, thiện chí.
-   Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.    Giúp việc cho Trưởng/Phó ban thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình phần MEP.
2.    Công tác tiếp nhận, chuẩn bị kế hoạch
-    Hệ thống:
Tiếp nhận, phổ biến, hướng dẫn cho các bên liên quan các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình.
-    Bảo hành, bảo trì:
Tiếp nhận các chương trình kế hoạch chuẩn bị cho công tác, bảo hành, bảo trì, phân phối cho các bên liên quan:
+ Bảo hành: Thành phần công việc, nội dung bảo hành, thời điểm nghiệm thu bàn giao, thời gian bảo hành theo hợp đồng, trách nhiệm thực hiện.
+ Bảo trì: Thành phần công việc, nội dung bảo trì, thời điểm nghiệm thu bàn giao, thời gian bảo trì theo hợp đồng, chu kỳ bảo trì, thời điểm bảo trì, trách nhiệm thực hiện.
3.    Triển khai thực hiện, kiểm tra
-    Hệ thống:
Kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình của các bên liên quan.
-    Bảo hành, bảo trì:
+ Tiếp nhận thông tin, nội dung yêu cầu bảo hành, bảo trì, phối hợp các bên liên quan: Kiểm tra, phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân, trách nhiệm bảo hành, bảo trì. Tiếp nhận kế hoạch chi tiết thực hiện thông báo và phân phối cho các bên liên quan trước khi thực hiện.
+ Triển khai thực hiện: Bảo hành, bảo trì theo kế hoạch, kiểm soát quá trình, nghiệm thu khối lượng chất lượng, bàn giao lại cho bên sử dụng đảm bảo ATLĐ, VSMT, PCCN, tiến độ, chi phí.
+ Phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình bảo hành, bảo trì thỏa mãn các yêu cầu của Chủ đầu tư và khách hàng, tuân thủ các quy định của Pháp luật.
+ Triển khai, phối hợp thực hiện nghiệm thu, bàn giao kết thúc thời hạn bảo hành, lưu trữ và bàn giao cho các bên liên quan toàn bộ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác bảo hành, bảo trì.
+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.
4.    Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh
-    Công tác tiếp nhận, chuẩn bị kế hoạch.
-    Công tác triển khai thực hiện và kiểm tra quá trình.
-    Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo ngày, tuần.
Đề xuất với Lãnh đạo Ban các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành Điện; Điện công nghiệp; Cơ điện lạnh hoặc các văn bằng tương đương.
-    Ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng đối với trình độ Cao đẳng, 03 năm đối với trình độ Đại học và 01 năm làm việc ở vị trí tương đương.
-    Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng, Hiểu biết về tính năng thiết bị thi công.
-    Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng giao tiếp
-    Trung thực, chịu khó, cư xử chuẩn mực, thiện chí.
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Giúp việc cho Trưởng/Phó ban thực hiện công tác bảo hành, bảo trì công trình phần xây dựng.
1.    Công tác tiếp nhận, chuẩn bị kế hoạch
-    Hệ thống:
Tiếp nhận, phổ biến, hướng dẫn cho các bên liên quan các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình.
-    Bảo hành, bảo trì:
Tiếp nhận các chương trình kế hoạch chuẩn bị cho công tác, bảo hành, bảo trì, phân phối cho các bên liên quan:
+ Bảo hành: Thành phần công việc, nội dung bảo hành, thời điểm nghiệm thu bàn giao, thời gian bảo hành theo hợp đồng, trách nhiệm thực hiện.
+ Bảo trì: Thành phần công việc, nội dung bảo trì, thời điểm nghiệm thu bàn giao, thời gian bảo trì theo hợp đồng, chu kỳ bảo trì, thời điểm bảo trì, trách nhiệm thực hiện.
2.    Triển khai thực hiện, kiểm tra
-    Hệ thống:
Kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình của các bên liên quan.
-    Bảo hành, bảo trì:
+ Tiếp nhận thông tin, nội dung yêu cầu bảo hành, bảo trì, phối hợp các bên liên quan: Kiểm tra, phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân, trách nhiệm bảo hành, bảo trì. Tiếp nhận kế hoạch chi tiết thực hiện thông báo và phân phối cho các bên liên quan trước khi thực hiện.
+ Triển khai thực hiện: Bảo hành, bảo trì theo kế hoạch, kiểm soát quá trình, nghiệm thu khối lượng chất lượng, bàn giao lại cho bên sử dụng đảm bảo ATLĐ, VSMT, PCCN, tiến độ, chi phí.
+ Phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình bảo hành, bảo trì thỏa mãn các yêu cầu của Chủ đầu tư và khách hàng, tuân thủ các quy định của Pháp luật.
+ Triển khai, phối hợp thực hiện nghiệm thu, bàn giao kết thúc thời hạn bảo hành, lưu trữ và bàn giao cho các bên liên quan toàn bộ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác bảo hành, bảo trì.
+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.
3.    Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh
-    Công tác tiếp nhận, chuẩn bị kế hoạch.
-    Công tác triển khai thực hiện và kiểm tra quá trình.
-    Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo ngày, tuần.
-    Đề xuất với Lãnh đạo Ban các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành Xây dựng, quản lý dự án và các văn bằng tương đương.
-    Ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng đối với trình độ Cao đẳng, 03 năm đối với trình độ Đại học và 01 năm làm việc ở vị trí tương đương.
-    Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng, Hiểu biết về tính năng thiết bị thi công.
-    Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng giao tiếp
-    Trung thực, chịu khó, cư xử chuẩn mực, thiện chí.
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.    Giúp việc cho Trưởng/Phó phòng triển khai thực hiện công tác quản lý an ninh - trật tự - bảo vệ tài sản.
2.    Tiếp nhận, nghiên cứu, hướng dẫn, soạn thảo tài liệu, kế hoạch:
-    Hệ thống:
-    Thực hiện hướng dẫn, phân phối cho các bên liên quan hệ thống quy chế, quy định, quy trình, nội quy, hướng dẫn, biểu mẫu về công tác quản lý an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật.
-    Thực hiện các chương trình, kế hoạch tổng thể, chi tiết về: Quản lý an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản trình duyệt phân phối cho các bên liên quan.
-    Quản lý an ninh - trật tự - bảo vệ tài sản:
Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch quản lý, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản tại văn phòng Công ty, các công trình, các kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố phát sinh trong toàn Công ty.
3.    Triển khai thực hiện, kiểm tra:
-    Hệ thống:
Thực hiện theo các chương trình, kế hoạch, kiểm tra việc tuân thủ hệ thống quy chế, quy định, quy trình, nội quy, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và quy định của Pháp luật về công tác quản lý an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản Công ty của các bộ phận liên quan.
-    Quản lý an ninh - trật tự - bảo vệ tài sản:
-    Thực hiện hướng dẫn cho nhân viên và nhà thầu phụ về việc tuân thủ hệ thống quy chế, quy định, quy trình, nội quy, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và quy định của Pháp luật về công tác quản lý an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản Công ty.
-    Thực hiện phân công lực lượng bảo vệ, giám sát an ninh, trật tự, bảo vệ mục tiêu, vị trí tại công trình và Công ty.
-    Phối hợp với các bên liên quan, kiểm tra định kỳ, đột xuất hồ sơ và quá trình thực hiện: Bảo vệ, giám sát an ninh tại các mục tiêu, vị trí, bãi xe, cổng ra vào, kho, văn phòng của công trình và Công ty, giải quyết các vướng mắc, phát sinh, sự cố đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự.
-    Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng/Phó phòng.
4.    Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh:
-    Tình hình công tác tiếp nhận, nghiên cứu soạn thảo tài liệu, kế hoạch.
-    Công tác triển khai thực hiện và kiểm tra.
-    Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo tuần/tháng.
Đề xuất với Trưởng/Phó phòng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-   Nam. Tốt nghiệp Trung cấp An ninh, cảnh sát hình sự, điều tra hoặc tương đương
-    Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh.
-    Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng.
-   Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ hình sự/điều tra
-    Kỹ năng giải quyết vấn đề.
-    Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.
-    Kỹ năng điều tra, lập hồ sơ, xử lý vi phạm theo đúng Luật.
-   Kỹ năng trấn áp, đấu tranh, khai thác tin tức đối với người vi phạm.
-   Kỹ năng tiếp cận, khống chế, bắt giữ.
-    Kỹ năng xử lý tình huống.
-    Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm; Chịu áp lực cao trong công việc.
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung và tổng thể mọi hoạt động của dự án được phân công quản lý:
•    Điều hành tổng thể thực hiện dự án:
- Khảo sát vị trí dự án, kế hoạch triển khai sơ bộ khi tham gia thương thảo hợp đồng, các điều khoản đặc thù của dự án.
- Nghiên cứu và nắm rõ nội dung chính của hợp đồng để lập kế hoạch triển khai cho từng phạm vi công việc và mục tiêu chính của dự án.
- Xem xét tổng tiến độ, tiến độ chi tiết giai đoạn, kế hoạch mời thầu phụ, cung cấp vật tư.
- Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án/biện pháp thi công để đạt được hiệu quả cao nhất.
- Kiểm tra việc thiết lập và thực hiện các quy trình làm việc để bảo đảm hiệu quả của dự án.
- Tổ chức theo dõi, phát hiện và điều chỉnh kịp thời những sai sót, những sự cố, những thay đổi có ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và chi phí của dự án.
- Xem xét, phân tích đánh giá kết quả từng hoạt động sau dự án.
•    Hoạch định, lập kế hoạch, thiết lập mục tiêu và điều phối nguồn lực cho dự án:
- Hoạch định nguồn nhân lực cần thiết, xây dựng phương án cung cấp nguồn lực trình Ban Tổng Giám đốc duyệt:
    Đề xuất Chỉ huy trưởng và nhân sự Ban chỉ huy công trình.
    Đề xuất đội thi công, nhóm khoán, nguồn nhân công.
    Đề xuất phương án sử dụng vật tư - TBTC.
    Phương án tài chính vận hành dự án.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để huy động nguồn lực đảm bảo dự án được hoàn thành đúng kế hoạch.
- Lập kế hoạch điều chỉnh nhân sự trong quá trình thực hiện dự án.
•    Điều hành tổng thể tiến độ dự án
-     Kiểm tra, theo dõi và cập nhật tiến độ tổng của dự án.
-    Theo dõi các tiến độ cung ứng bao gồm: Vật tư, TBTC, nhân công, thầu phụ, trình duyệt mẫu, bản vẽ thi công… của dự án.
-    Đề xuất các biện pháp hiệu chỉnh nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.
•    Kiểm soát, theo dõi, quản lý chất lượng dự án
-    Kiểm tra, theo dõi chất lượng của dự án đảm bảo theo các yêu cầu chất lượng đã cam kết với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát.
-    Nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, sai khác giữa thực tế và bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật để giải quyết với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát.
-    Cảnh báo và đề xuất biện pháp với các nhà thầu phụ không thực hiện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và  chất lượng được ban hành.
-    Phối hợp với các Phòng ban liên quan để báo cáo, đề xuất với Ban Tổng Giám đốc với những nhà thầu cung ứng vật liệu, thiết bị không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
•    Theo dõi việc thực hiện biện pháp HSE
Chịu trách nhiệm và đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống quản lý ATLĐ, VSMT, PCCC được áp dụng tuân thủ quy định của Công ty và các quy định của Pháp luật.
•    Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện hiệu quả về quản lý chi phí
-    Kiểm soát và báo cáo định kỳ chi phí thực hiện dự án với Phó Tổng Giám đốc phụ trách.
-    Phối hợp với các Phòng ban liên quan giải quyết vấn đề chi phí vật tư, nhân công, TBTC.
-    Quản lý và kiểm soát các hồ sơ thanh quyết toán giữa Công ty và Chủ đầu tư nhằm đảm bảo Công ty nhận được khoản thanh toán đúng hạn..
-    Thiết lập cơ chế kiểm soát hiệu quả chi phí dự án.
-    Tư vấn Ban chỉ huy công trình phối hợp tối ưu các nguồn lực, kiểm tra, rà soát, ngăn chặn kịp thời các lãng phí.
•    Quản lý rủi ro dự án
-    Nhận diện và phân tích các rủi ro có thể xảy ra ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí, chất lượng, an toàn trong quá trình thi công.
-    Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hành động phòng ngừa kịp thời các nguy cơ rủi ro nêu trên.
•    Quản lý tích hợp dự án
-    Nắm vững các quy trình thông tin, nguyên tắc làm việc với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Tư vấn giám sát.
-    Trực tiếp làm việc với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Tư vấn giám sát để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của công trình.
-    Xử lý các yêu cầu của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Tư vấn giám sát khi vượt quá khả năng của Chỉ huy trưởng công trình.
-    Thương thảo, đàm phán và thống nhất phương án xử lý những vấn đề phát sinh, những sự cố với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Đơn vị thi công.
-    Thay mặt Ban Tổng Giám đốc làm việc với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của công trình.
•    Quản lý công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán bên A
-    Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện công tác nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán khối lượng theo đúng kế hoạch.
-    Báo cáo trực tiếp với Phó Tổng Giám đốc xây lắp về tình hình thanh quyết toán của bên A và đề xuất phương hướng xử lý.
-   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phó Tổng Giám đốc xây lắp.

 

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, kỹ thuật công trình hoặc các văn bằng tương đương.
-   Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng, chứng chỉ quản lý dự án
-    Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong công tác thi công xây dựng và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vai trò tương đương
-    Kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý thi công, thiết kế. Am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công xây dựng
-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt,  Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề, Kỹ năng kiểm soát và đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công, Kỹ năng quản lý rủi ro, Kỹ năng xây dựng mục tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách và KSCP, Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên
-    Chủ động, cẩn thận, trung thực, tự tin
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Hỗ trợ Trưởng/Phó phòng An toàn lao động quản lý các công trình được phân công quản lý:
-    Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý công tác HSE, nội quy, quy định, các nguyên tắc để quản lý HSE cho toàn Công ty theo các tiêu chuẩn của Nhà nước.
-    Phối hợp Trưởng/Phó Ban ATLĐ tại các công trình xây dựng các kế hoạch HSE, bảo hộ lao động, huấn luyện HSE cho các công trình.
-    Đề xuất tổ chức, bố trí nhân lực kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, quy định HSE trong suốt quá trình thực hiện thi công tại các công trình.
-    Tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp HSE tại công trình, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề tồn đọng.
-    Đề xuất đến Trưởng/Phó phòng về việc tạm ngưng thi công khi phát hiện công trình có những biểu hiện không đảm bảo HSE.
-    Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra và tổng hợp những tình huống xảy ra những tai nạn, cháy nổ, mất vệ sinh trên công trình, làm rõ nguyên nhân, tham mưu và đề xuất đến Trưởng/Phó Phòng ATLĐ giải pháp khắc phục kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan chức năng (đoàn thanh tra, kiểm tra của Nhà nước cũng như các tổ chức khác).
-    Thay mặt BCH/CT tham gia các cuộc họp với Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư trong trường hợp các vấn đề liên quan đến HSE tại công trình vượt qua tầm giải quyết của BCH/CT.
-    Cập nhật thường xuyên và phổ biến các văn bản pháp lý của Nhà nước liên quan đến HSE.
-    Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác HSE toàn Công ty đến Trưởng/Phó Phòng ATLĐ.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng ATLĐ.

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-   Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bảo hộ lao động/ Xây dựng.
-    Chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động nhóm II
-    Chứng chỉ huấn luyện PCCC, chứng chỉ sơ cấp cứu
-    Có Ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực HSE và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Kiến thức chuyên sâu về an toàn – vệ sinh lao động; Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng; Kiến thức về pháp luật, am hiểu hệ thống quản lý ISO 45001:2018.
-    Có khả năng thiết lập, quản lý và điều hành hệ thống HSE tại các công trình xây dựng, kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên, kỹ năng làm việc nhóm
-    Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm; Chịu áp lực cao.
-    Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp.
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Visio) và các phần mềm chuyên ngành.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Đảm bảo công tác QA/QC MEP tại các công trình được phân công quản lý:
-    Hỗ trợ Kỹ sư Shop Dawing & QA/QC MEP công trình điều chỉnh kế hoạch chất lượng, các checklist dựa vào các hồ sơ hợp đồng, tiêu chí kỹ thuật, bản vẽ thiết kết MEP.
-    Tiếp nhận báo cáo QA/QC MEP hằng ngày và xem xét trên 02 nội dung:
-    Các sự việc liên quan đến chất lượng thi công MEP xảy ra hằng ngày;
-    Các vấn đề cần hỗ trợ liên quan đến chất lượng thi công MEP.
-     Kiểm tra biện pháp thi công MEP, gồm nội dung sau:
-   Thuyết minh biện pháp thi công MEP;
-    Lập các bản vẽ biện pháp thi công MEP chi tiết cho các công việc được giao.
-    Tiếp nhận báo cáo hàng tháng của QA/QC MEP công trình, xem xét và phát hành các chỉ thị cần thiết.
-   Tiếp nhận thông tin từ BCHCT qua thư điện tử, điện thoại, qua các cuộc họp để đưa ra các hành động cần thiết.
-    Thực hiện công tác kiểm tra chất lượng thi công MEP thực tế tại công trình theo định kỳ và theo kế hoạch đã đề ra.
-    Thực hiện và theo dõi kiểm tra chất lượng công trình, quản lý hồ sơ bản vẽ, hồ sơ quản lý chất lượng, bản vẽ hoàn công, trình mẫu vật tư, công tác kiểm định, nghiệm thu các hạng mục MEP tại công trình.
-    Thuyết trình biện pháp thi công MEP cho cấp trên hoặc các đơn vị liên quan khi có yêu cầu.
-    Tham gia khảo sát công trình, kiểm tra những phần việc MEP đã triển khai, những phần việc đang triển khai để giám sát quá trình thi công MEP.
-    Lập kế hoạch,thực hiện và kiểm soát đầy đủ hồ sơ QA/QC.
-    Theo dõi công tác thu thập hồ sơ chất lượng trong việc lập hồ sơ hoàn công.
-    Theo dõi công tác nghiệm thu, bàn giao, sửa chữa lỗi thi công.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận QA/QC.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, Cơ nhiệt lạnh hoặc tương đương.
-    Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Trình độ tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
-    Am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực xây dựng, các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công xây dựng.
-    Kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng thuyết phục, nhận dạng và giải quyết vấn đề. Chủ động, cẩn thận, trung thực, liêm chính.

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
-    Phân tích các thông tin liên quan đến khối lượng công trình; tham gia lập dự toán thi công/ngân sách thi công phù hợp cho các công trình.
-    Đối chiếu, kiểm tra khối lượng theo ngân sách được duyệt với khối lượng thi công thực tế từ công trình gửi lên theo từng kỳ thanh toán.
-    Yêu cầu các đơn vị, bộ phận giải thích và điều chỉnh lại khối lượng chưa phù hợp (Nếu cần thiết, yêu cầu các công trình cung cấp số liệu chi tiết về khối lượng, chủng loại).
-    Thống nhất khối lượng với Ban chỉ huy công trình trình Phó phòng phụ trách QS Xây dựng xem xét.
-    Đảm bảo các hồ sơ đề xuất thanh quyết toán cho Nhà thầu phụ/ Nhà Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy trình và quy định của Công ty.
-    Đề xuất phương án giải quyết khối lượng chênh lệch đến Phó phòng phụ trách QS Xây dựng.
-    Xử lý các chênh lệch khối lượng với các đơn vị, bộ phận liên quan theo sự chỉ đạo Phó phòng phụ trách QS Xây dựng.
-    Kiểm soát khối lượng thanh quyết toán với Chủ đầu tư.
-    Tham gia xây dựng bộ đơn giá giao khoán, định mức nội bộ của Công ty.
-    Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Phó phòng phụ trách QS Xây dựng và TP. Đấu thầu & KSCP

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:
-    Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ sư xây dựng, quản lý dự án và các văn bằng tương đương.
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
-    Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
-    Kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án, kinh tế xây dựng.
-    Kỹ năng quản lý chi phí, quản lý thời gian, kỹ năng thuyết phục, đàm phán thương lượng. Chủ động, cẩn thận, trung thực, liêm chính.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
-    Phụ trách ngân sách dự toán mảng hạ tầng.
-    Tiếp nhận hồ sơ và lập kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
-    Yêu cầu cấp Quản lý cung cấp bổ sung các số liệu liên quan cần thiết.
-    Xác định chính xác yêu cầu chủng loại vật tư, thiết bị thi công chủ yếu sử dụng cho công trình để áp giá cho phù hợp.
-    Cập nhật giá cả thị trường về vật tư, nhân công, máy móc thiết bị thi công thực tế trên thị trường để tìm ra giá hợp lý cho các vật tư, nhân công, thiết bị thi công,… cho hồ sơ dự toán.
-    Thường xuyên cập nhật những thay đổi về việc lập đơn giá xây dựng cơ bản của các Cơ quan chức năng có liên quan để điều chỉnh kịp thời đơn giá cho phù hợp.
-    Tham mưu cho cấp Quản lý về điều chỉnh giá phù hợp với biến động giá cho các giai đoạn thi công.
-    Thu thập, xây dựng dữ liệu về giá (phần xây dựng).
-    Lập Ngân sách dự toán (phần xây dựng).
-    Áp giá vào khối lượng dự toán do Phó phòng Đấu thầu & KSCP phụ trách ngân sách - dự toán cung cấp.
-    Tổng hợp dự toán theo biểu mẫu quy định để trình cấp Quản lý xem xét, phê duyệt.
-    Tham gia đóng tập hồ sơ dự toán theo quy định của Công ty.
-    Sắp xếp quản lý, lưu trữ hồ sơ giá dự toán khoa học, ngăn nắp.
-    Tham gia xây dựng bộ đơn giá giao khoán, định mức (phần xây dựng) nội bộ của Công ty.
-    Bảo mật thông tin giá dự toán.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TP/ PP Đấu thầu & KSCP phụ trách Ngân sách - dự toán.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Hạ tầng; Cầu đường; Công trình giao thông.
-   Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực xây dựng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
-    Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
-    Nắm rõ giá thị trường trong xây .dựng, các quy định của Nhà nước về định mức và đơn giá xây dựng, cập nhật kiến thức về kỹ thuật, công nghệ xây dựng và thiết kế.
-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. Kỹ năng thiết lập mối quan hệ. Kỹ năng đàm phán, thương lượng. Kỹ năng phân tích, thống kế, lập kế hoạch. Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề. Chủ động, cẩn thận, trung thực, liêm chính.
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm dự toán.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1.    Giúp việc cho Trưởng ban điều phối các nguồn lực được giao, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Bảo trì.
2.    Công tác chuẩn bị: Tiếp nhận, soạn thảo tài liệu, kế hoạch
-    Hệ thống:
Triển khai tiếp nhận, soạn thảo, hướng dẫn, phổ biến cho các bên liên quan các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình.
-    Quản lý bảo trì:
Triển khai xây dựng các chương trình kế hoạch chuẩn bị cho công tác, bảo hành, bảo trì trình phê duyệt và phân phối cho các bên liên quan:
+ Bảo hành: Thành phần công việc, nội dung bảo hành, thời điểm nghiệm thu bàn giao, thời gian bảo hành theo hợp đồng, trách nhiệm thực hiện.
+ Bảo trì: Thành phần công việc, nội dung bảo trì, thời điểm nghiệm thu bàn giao, thời gian bảo trì theo hợp đồng, chu kỳ bảo trì, thời điểm bảo trì, trách nhiệm thực hiện.
3.    Triển khai thực hiện, kiểm soát quá trình
-    Hệ thống:
Triển khai kiểm soát việc tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của Công ty và Pháp luật quy định về công tác bảo hành, bảo trì công trình.
-    Quản lý bảo trì:
+ Tiếp nhận thông tin, nội dung yêu cầu bảo hành, bảo trì, phối hợp các bên liên quan tổ chức: Kiểm tra, phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân, trách nhiệm bảo hành, bảo trì. Triển khai thiết lập kế hoạch chi tiết thực hiện thông báo và phân phối cho các bên liên quan trước khi thực hiện.
+ Triển khai thực hiện bảo hành, bảo trì theo kế hoạch, kiểm soát quá trình, nghiệm thu khối lượng, chất lượng, bàn giao lại cho bên sử dụng đảm bảo ATLĐ, VSMT, PCCN, tiến độ, chi phí.
+ Triển khai phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình bảo hành, bảo trì thỏa mãn các yêu cầu của Chủ đầu tư và khách hàng, tuân thủ các quy định của Pháp luật.
+ Triển khai thực hiện nghiệm thu, bàn giao kết thúc thời hạn bảo hành, bàn giao cho các bên liên quan toàn bộ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác bảo hành, bảo trì.
+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban.
4.    Cập nhật, phân tích, đánh giá, điều chỉnh
-    Tình hình công tác tiếp nhận, soạn thảo tài liệu, kế hoạch.
-    Công tác triển khai thực hiện và kiểm soát quá trình.
-    Thực hiện các hồ sơ liên quan, báo cáo tuần, tháng.
-    Đề xuất với Trưởng ban Bảo trì các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng/ Điện, quản lý dự án và các văn bằng tương đương.
-    Ít nhất 06 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng,  Am hiểu hệ thống quản lý thiết bị của Công ty, Hiểu biết về tính năng thiết bị thi công.
-    Chủ động, cẩn thận, trung thực, liêm chính
-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
-    Kỹ năng thương lượng, đàm phán.
-    Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch.
-    Kỹ năng giải quyết vấn đề.
-    Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp.
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Quản lý điều hành hoạt động chung của Phòng Quản lý hệ thống:
-    Xác định giai đoạn trưởng thành của hệ thống quản lý nội bộ của Công ty, lập kế hoạch phát triển hệ thống theo các chuẩn mực, tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng cho sự hội nhập của Công ty.
-    Căn cứ tầm nhìn và chiến lược phát triển kinh doanh, hoạch định xây dựng các hệ thống quản lý nội bộ cần thiết trong Công ty.
-    Tham mưu hoạch định chính sách chất lượng của Công ty, đảm bảo phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển và quy mô của Công ty.
-    Xem xét tỉnh lược và tích hợp các hệ thống quản lý nội bộ trong Công ty, đảm bảo các hệ thống tương thích với nhau, tính nhất quán phù hợp với các yêu cầu cần tuân thủ của hệ thống, tính khả thi, tính ứng dụng trong thực tế, tính hiệu quả, ... của tất cả tài liệu thuộc các hệ thống quản lý của Công ty.
-    Xem xét tất cả các tài liệu của hệ thống quản lý trước khi trình BTGĐ phê duyệt ban hành.
-    Triển khai hoạt động quản trị rủi ro: hướng dẫn nhận diện, đánh giá mức độ rủi ro đối với các quá trình, hoạt động tại các phòng, ban trong Công ty; đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp.
-    Thực hiện đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý của Công ty.
-    Xây dựng chương trình và tổ chức các khoá đào tạo về quản lý chất lượng cho nhân viên.
-    Xây dựng chương trình cải tiến các hoạt động của Phòng Quản lý hệ thống và tổ chức các chương trình cải tiến tại các Phòng ban.
-    Tham mưu với Lãnh đạo trực tiếp hoặc BTGĐ các vấn đề liên quan đến thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống Quản lý.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Quản trị.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản lý chất lượng/ Quản lý công nghiệp/ Quản lý môi trường hoặc các ngành có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.
-    Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm trong công tác xây dựng và quản lý Hệ thống (ISO) và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp.
-    Am hiểu về Hệ thống quản lý theo ISO 9001, ISO 14001, 5S, Kaizen, 7 công cụ thống kê ... và các hệ thống quản lý khác. Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng.
-    Có tư duy hệ thống, khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề, khả năng khởi xướng và thúc đẩy các chương trình cải tiến.
-    Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng và chững chạc.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động các Phòng ban thuộc Khối ATLĐ & An Ninh trước Phó Tổng Giám đốc ATLĐ & An Ninh:
-    Xây dựng, kiện toàn hệ thống nội quy, quy chế, quy trình, quy định, các hướng dẫn, biện pháp quản lý ATVSLĐ & An Ninh, kiểm soát an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tại Công ty, các công trình của Công ty.
-    Xây dựng kế hoạch ATVSLĐ & An Ninh, trật tự hằng năm và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
-   Xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản tại văn phòng Công ty, các công trình của Công ty và các giải pháp phòng ngừa, xử lý sự cố phát sinh đảm bảo an toàn trật tự trong toàn Công ty.
-    Tổ chức huấn luyện, đào tạo, phổ biến về ATVSLĐ & An Ninh cho người lao động.
-    Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc kiểm tra tình hình thực hiện ATVSLĐ & An Ninh tại các công trình; tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị… và tham mưu giải pháp để đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu về ATVSLĐ & An Ninh.
-    Kiểm tra môi trường lao động, an toàn thực phẩm (nếu Công ty/Công trình có tổ chức bữa ăn cho nhân viên); theo dõi tình hình thương tật, bệnh tật phát sinh do nghề nghiệp; đề xuất với Phó Tổng Giám đốc ATLĐ & An Ninh các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động.
-    Đề xuất giải pháp giải quyết sự cố tai nạn và các vấn đề liên quan đến ATVSLĐ & An Ninh, trật tự trên công trình.
-    Theo dõi quản lý việc cấp phát phương tiện bảo hộ lao động cho cán bộ nhân viên trong Công ty.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phó Tổng Giám đốc ATLĐ & An Ninh.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:
-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Bảo hộ lao động, Xây dựng.
-    Chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động nhóm II
-    Ít nhất 10 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ATVSLĐ & An Ninh và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
-    Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp
-    Am hiểu lĩnh vực đầu tư, thi công xây dựng. Am hiểu hệ thống OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2018. Có khả năng thiết lập, quản lý và điều hành hệ thống ATVSLĐ & An Ninh tại các công trình xây dựng
-    Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng lắng nghe. Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng Lãnh đạo. Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên
-    Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm; Chịu áp lực cao
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động liên quan đến công tác thi công ở các dự án dân dụng được phân công phụ trách.
-    Duy trì và phát triển các quy trình, quy định của Công ty liên quan đến công tác thi công xây lắp.
-    Quản lý thi công các dự án giai đoạn tiếp nhận mặt bằng từ Chủ đầu tư và hồ sơ kỹ thuật từ Khối Kỹ thuật, tổ chức thi công đến khi hoàn thành, bàn giao dự án đảm bảo về tiến độ, chất lượng và ngân sách được giao.
-    Chủ trì lập kế hoạch và mục tiêu hoạt động tổng thể thi công xây dựng của các dự án và tổ chức triển khai thực hiện.
-    Tổ chức kiểm tra kỹ thuật, tiến độ và chất lượng thi công của các công trình nhằm đảm bảo cho công trình phù hợp với các yêu cầu chung của hợp đồng, đạt chất lượng, thoả mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng.
-    Tham mưu cho Tổng Giám đốc các phương án giải quyết vướng mắc, thay đổi, xử lý kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công của các Ban chỉ huy công trình.
-    Xem xét và phân tích hiệu quả phương án kỹ thuật thi công của từng dự án.
-    Phân tích, dự báo các rủi ro ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng các dự án và đưa ra các hành động phòng ngừa để ngăn chặn kịp thời các nguy cơ trên.
-    Làm việc với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án nhằm hỗ trợ các Ban chỉ huy công trình, Giám đốc dự án để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của các dự án (tiến độ, chất lượng, vật tư, phương pháp thi công, biện pháp an toàn…) khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ các Ban chỉ huy công trình.
-    Thương thảo, đàm phán và thống nhất phương án xử lý những vấn đề phát sinh, những sự cố (nếu có) … với Chủ đầu tư và các Đơn vị liên quan.
-    Thay mặt Ban Tổng Giám đốc làm việc với chính quyền địa phương, Sở xây dựng, các cơ quan hữu quan khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của các công trình.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật công trình, Quản lý dự án hoặc tương đương.
-    Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng, Chứng chỉ quản lý dự án
-    Ít nhất 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
-    Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp
-    Kiến thức Quản lý xây dựng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực xây dựng.
-    Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, mạch lạc. Kỹ năng đàm phán. Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng phân công, phân nhiệm. Kỹ năng nhận biết, phân loại các loại vật tư, thiết bị thi công. Kỹ năng đào tạo, dẫn dắt đội ngũ
-    Chủ động, cẩn thận, trung thực, tự tin
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Kiểm tra và theo dõi quá trình sử dụng TB HSE trong suốt quá trình thi công.
-    Khảo sát, tổ chức và tham gia thực hiện các công tác lắp đặt; bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa TB HSE cho các công trình.
-    Xem xét, đánh giá mức độ hư hỏng của các TB HSE. Đề xuất phương án phục hồi, sửa chữa hoặc mời các cơ sở bên ngoài tham gia báo giá sửa chữa.
-    Hỗ trợ Trưởng bộ phận xây dựng các hướng dẫn vận hành, các quy định về an toàn trong quá trình vận hành thiết bị, quy định về bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.
-    Thực hiện công tác hướng dẫn thao tác vận hành, hướng dẫn bảo trì - sửa chữa cho các nhân sự phụ trách vận hành thiết bị thi công.
-    Kiểm tra việc thực hiện các hướng dẫn và các quy định liên quan đến TB HSE.
-    Phân công công việc và đánh giá hiệu quả công việc các nhân viên bảo hành - sửa chữa TB HSE.
-    Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận quản lý TB HSE - cơ điện và Trưởng/ Phó phòng Quản lý Vật tư & TBTC.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí, Máy xây dựng hoặc các ngành tương đương
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
-    Có kiến thức chuyên sâu về cơ khí, sửa chữa TB HSE, hiểu biết về điện và xây dựng
-    Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc
-    Kỹ năng làm việc nhóm
-    Kỹ năng giao tiếp
-    Tiếng Anh Giao tiếp
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên khác
-    Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp
-    Chịu khó, học hỏi và tiếp thu công nghệ mới

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Chịu trách nhiệm tính toán và kiểm tra khối lượng các thầu phụ/đội thi công cũng như các khối lượng phát sinh với Chủ đầu tư (nếu có).
-    Cập nhật các thay đổi trong thi công theo thông tin từ Chỉ huy trưởng.
-    Phối hợp với Ban chỉ huy công trình kiểm tra xác nhận các khối lượng phát sinh của thầu phụ/đội thi công.
-    Lập hồ sơ khối lượng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với bên A.
-    Phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, xác nhận các khối lượng phát sinh với bên A.
-    Phối hợp với Kỹ sư QS văn phòng và các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác thanh quyết toán khối lượng cho công trình.
-    Phối hợp với Kỹ sư QS văn phòng và các bên liên quan để bóc tách khối lượng mời thầu cho công trình.
-    Đảm bảo các hồ sơ liên quan đến khối lượng phải thật chính xác và đầy đủ tính pháp lý.
-    Theo dõi hao hụt vật tư, bê tông.
-    Lập kế hoạch vật tư tháng trình Chỉ huy trưởng xem xét, phê duyệt.
-    Cập nhật, theo dõi các biên bản vi phạm về ATLĐ, tiến độ, chất lượng do Bên A và Công ty phát hành làm cơ sở trừ khối lượng các thầu phụ/Đội thi công khi lập hồ sơ thanh toán.
-    Cập nhật và theo dõi khối lượng thi công của thầu phụ/đội thi công hàng ngày, khối lượng thi công phát sinh (nếu có) trong quá trình thi công Þ báo cáo khối lượng thi công cho Chỉ huy trưởng.
-    Tổng hợp khối lượng 02 tuần/lần báo cáo đến Chỉ huy trưởng và Kỹ sư QS văn phòng.
-    Lập kế hoạch thanh toán cho thầu phụ/đội thi công gửi về phòng Kế toán đúng thời hạn yêu cầu.
-    Chuyển giao hồ sơ về lưu trữ tại văn phòng Công ty ngay sau khi kết thúc quyết toán công trình.
-    Chia sẻ các lỗi thường gặp trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn, đề xuất biện pháp khắc phục.
-    Thực hiện các công việc khác về chuyên môn theo sự phối hợp của Kỹ sư QS văn phòng và theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng Đấu thầu & KSCP phụ trách Xây dựng; Về công tác QS của công trình hàng ngày theo sự phân công của Chỉ huy trưởng.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Quản lý dự án, Kinh tế xây dựng
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực xây dựng.
-    Có kỹ năng quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc, có kỹ năng làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, có kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề
-    Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp.
-    Phong cách chuyên nghiệp, chững chạc, tự tin.
-    Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp.
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành xây dựng.
-    Có thể đi công tác xa, làm việc ngoài giờ.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-   Khảo sát mặt bằng thi công, nắm bắt rõ cột mốc, cao độ, vị trí khu đất thi công; Kiểm tra, giám sát việc thi công các hạng mục phụ trợ.
-    Hướng dẫn trình tự thực hiện công việc theo các kế hoạch thi công chi tiết theo sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng và phát triển các bản vẽ shop drawing cho các tổ trưởng, thầu phụ và công nhân để đảm bảo cho công việc thực hiện đạt chất lượng cao.
-    Kiểm tra, giám sát thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình thực hiện công việc của các tổ thi công, thầu phụ và khắc phục ngay khi thấy không đảm bảo về kỹ thuật hay mỹ thuật.
-    Kiểm soát tiến độ thi công, nhắc nhở các tổ đội, thầu phụ khi tiến độ thi công không đạt theo tiến độ đề ra để khắc phục. Nếu không thực hiện tiến hành báo cáo Chỉ huy trưởng đưa ra biện pháp giải quyết.
-    Phối hợp với Ban ATLĐ công trình đảm bảo an toàn, PCCC, vệ sinh môi trường.
-    Cập nhật nhật ký công trình những công việc thực hiện trong ngày và những thay đổi so với hồ sơ thiết kế (Nếu có).
-    Đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, tiến độ và chất lượng thi công.
-    Kết hợp với Chỉ huy trưởng, Kỹ sư Shop Drawing & QA/QC công trình thực hiện nghiệm thu nội bộ từng phần việc với thầu phụ/đội thi công theo quy định của Công ty.
-    Đề xuất các phương án thi công một cách khoa học và hiệu quả nhất.
-    Thực hiện các công việc theo yêu cầu của các hệ thống quản lý của Công ty (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018).
-    Báo cáo mỗi ngày cho Chỉ huy phó xây dựng và Chỉ huy trưởng về tình hình thi công hạng mục xây dựng:
-    Tiến độ thực hiện công việc.
-    Chất lượng công việc đã thực hiện.
-    Tình hình sử dụng vật tư, thiết bị trên công trình.
-    Sự tuân thủ của các tổ trưởng, thầu phụ và công nhân.
-    Những nghi ngờ sai sót.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng.

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Quản lý dự án hoặc các chuyên ngành tương đương.
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực xây dựng, các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công xây dựng.
-    Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành xây dựng.
-    Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.
-    Đi công tác xa, làm việc ngoài giờ

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Cập nhật và triển khai các chi tiết ra hiện trường, vẽ bản vẽ biện pháp thi công MEP điển hình:
-    Nghiên cứu bản vẽ thiết kế đề xuất các biện pháp triển khai các chi tiết ra hiện trường.
-    Triển khai biện pháp thi công bằng bản vẽ các chi tiết của công trình ra hiện trường theo hồ sơ thiết kế được duyệt và đảm bảo kịp thời cho quá trình thi công.
-    Phối hợp các bên liên quan để cập nhật kịp thời những bản vẽ thay đổi so với thiết kế, đảm bảo những thay đổi này có đầy đủ tính pháp lý.
-    Triển khai biện pháp thi công những chi tiết thay đổi bằng bản vẽ, phải kịp thời đảm bảo công việc thi công không bị gián đoạn.  
-    Phối hợp với các bên để phê duyệt các biện pháp thi công đã lập.
-    Kiểm soát chất lượng thi công:
-    Trình duyệt biện pháp thi công MEP.
-    Theo dõi việc tuân thủ biện pháp thi công MEP, báo cáo kịp thời với Chỉ huy phó MEP các trường hợp không tuân thủ biện pháp thi công MEP đã đề ra.
-    Lập, trình kế hoạch thực hiện nghiệm thu MEP nội bộ theo tiến độ của dự án; Đề xuất checklist cho công tác nghiệm thu MEP nội bộ.
-    Tổ chức thực hiện, giám sát công tác nghiệm thu nội bộ MEP giữa kỹ sư giám sát và thầu phụ, tổ đội; đánh giá các khuyết điểm của các thầu phụ, tổ đội và yêu cầu khắc phục.
-    Theo dõi tình trạng khắc phục các lỗi chất lượng thi công MEP đã được đánh giá không đạt.
-    Vẽ bản vẽ hoàn công MEP:
-    Vẽ lại theo thực tế chính xác các chi tiết đã triển khai cho toàn bộ các hạng mục công trình.
-    Phối hợp với các bên liên quan để xác nhận đảm bảo tính pháp lý cho bản vẽ.
-    Bản vẽ hoàn công phải đảm bảo tính chính xác và tính kịp thời cho quá trình nghiệm thu, thanh toán, quyết quán công trình
-    Tập hợp và lưu trữ bản vẽ MEP:
-    Tập hợp và lưu trữ các bản vẽ biện pháp thi công triển khai các chi tiết ra hiện trường đảm bảo đầy đủ, an toàn, chính xác, và có trật tự để dễ tìm kiếm.
-    Các bản vẽ thay đổi so với thiết kế phải tập hợp đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý và lưu trữ an toàn và thuận lợi cho việc tìm kiếm.
-    Bản vẽ hoàn công công trình đảm bảo đầy đủ và có tính pháp lý trước khi bàn giao công trình cho Chủ đầu tư và phải lưu trữ cẩn thận trước khi bàn giao cho Công ty.
-    Thực hiện các công việc phân công của Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP.


YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện/ Điện công nghiệp/ Cơ nhiệt lạnh/ Cấp thoát nước. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công MEP, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công trình xây dựng nhà cao tầng.
-    Tiếng Anh (Giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành).
-    Có kiến thức về kỹ thuật thi công MEP, quản lý thi công MEP, am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực MEP, am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công MEP, hiểu biết về quản lý chi phí thi công.
-    Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-        Điều hành tổng quát tất cả các hoạt động của BCHCT (tổ chức bộ máy Ban chỉ huy, phân công và giao việc cho từng thành viên của Ban).
-        Thay mặt BTGĐ làm việc với Chủ đầu tư; Tư vấn giám sát; các cơ sở ban ngành được Ban Tổng Giám đốc ủy quyền.
-        Triển khai hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu đáp ứng hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư theo hợp đồng, thầu phụ và đội thi công.
-        Đảm bảo việc triển khai thực hiện biện pháp thi công, quy trình thực hiện công việc được giao nhằm đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT, PCCC tại dự án tuân thủ các quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
-        Bố trí kho bãi, láng trại, khu vệ sinh công nhân, chuẩn bị điện nước, đường tạm nội bộ để thi công.
-        Đọc kỹ bản vẽ thi công và làm việc với Giám đốc dự án để giải quyết những vướng mắc.
-        Lập bảng tiến độ thi công chi tiết 2 tuần/1 lần trên bảng tiến độ tổng của Công ty và với Chủ đầu tư đến Giám đốc dự án.
    Họp tiến độ với các thành viên BCHCT, đại diện thầu phụ, các tổ trưởng, đội thi công 01 lần/tuần để kiểm điểm công việc và tiến độ thực hiện và đề ra kế hoạch thi công tiếp theo.
-        Chịu trách nhiệm việc thực hiện thi công tại công trình, điều hành công việc, giao việc cụ thể cho các thành viên ở công trình, đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên tại công trình.
-        Chịu trách nhiệm mọi vấn đề xảy ra tại công trình đối với Giám đốc dự án và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kỹ thuật thi công, kỹ mỹ thuật và tiến độ của dự án …
-        Dự trù vật tư – thiết bị thi công theo kế hoạch và phát sinh cho công trình. Đảm bảo kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào theo đúng quy định.
-        Thực hiện công việc nghiệm thu, bàn giao của công trình với TVGS và chủ đầu tư.
-        Xác nhận với bên A các khối lượng phát sinh, tính toán khối lượng phát sinh tại công trình.
-        Theo dõi và kiểm tra việc lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với nhà thầu phụ, đội thi công.
-        Triển khai dự án theo các hệ thống quản lý của Công ty (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018).
-        Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc dự án.

 


YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam, từ 35 tuổi trở lên. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ sư xây dựng, quản lý dự án và các văn bằng tương đương.
-    Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác thi công xây dựng và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp.
-    Kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý thi công; Am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công xây dựng.
-    Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, chủ động, cẩn thận trong công việc, tư duy hệ thống, khả năng chịu áp lực công việc cao.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Hỗ trợ chỉ huy trưởng, nhận ranh đất, cột mốc, cao độ khu đất. Bố trí kho bãi, lán trại, khu vệ sinh công nhân, chuẩn bị điện nước để thi công, đường tạm nội bộ để thi công.
-    Hỗ trợ chỉ huy trưởng, lập kế hoạch triển khai thi công chi tiết.
-    Theo dõi chất lượng - tiến độ thi công và báo cáo kịp thời cho Chỉ huy trưởng và TP. Kỹ thuật xây dựng.
-    Cập nhật tiến độ thi công hàng ngày để có biện pháp điều chỉnh nhanh chóng, kịp thời.
-    Cập nhật kịp thời những thay đổi so với thiết kế để triển khai theo đúng yêu cầu thay đổi.
-    Đề xuất cải tiến các quy trình và các biện pháp thi công chưa phù hợp đến Chỉ huy trưởng và TP. Kỹ thuật xây dựng.
-    Hỗ trợ chỉ huy trưởng, hằng tuần tổ chức họp mặt toàn bộ công nhân để sinh hoạt, rút kinh nghiệm những gì sai sót trong tuần vừa qua để khắc phục.
-    Chịu trách nhiệm liên đới mọi vấn đề xảy ra tại công trình trước Chỉ huy trưởng.
-    Họp tiến độ với BCHCT 01 lần/ngày để kiểm tra công việc và tiến độ thực hiện.
-    Quản lý về kỹ thuật thi công, quản lý về kỹ mỹ thuật, tiến độ của các nhà thầu phụ, đội thi công …
-    Quản lý bao quát về An toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, An ninh trật tự.
-    Hỗ trợ Chỉ huy trưởng làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, thầu phụ, Đội thi công, cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thi công.
-    Tham gia các công tác nghiệm thu.
-    Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của yêu cầu của Chỉ huy trưởng trong quản lý thi công hàng ngày.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng/ Kỹ thuật công trình/ Quản lý dự án. Có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng. Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công trình xây dựng nhà cao tầng.
-    Tiếng Anh (Giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành).
-    Có kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý thi công, am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công xây dựng, Hiểu biết về quản lý chi phí thi công.
-    Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc.
-    Có thể sắp xếp đi công tác xa, làm việc ngoài giờ.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Hỗ trợ Chỉ huy trưởng lập kế hoạch triển khai thi công hạng mục MEP chi tiết.
-    Theo dõi chất lượng - tiến độ thi công MEP và báo cáo kịp thời cho Chỉ huy trưởng và TP. Kỹ thuật MEP.
-    Cập nhật tiến độ thi công MEP hằng ngày để có biện pháp điều chỉnh nhanh chóng, kịp thời.
-    Cập nhật kịp thời những thay đổi liên quan đến MEP so với thiết kế để triển khai theo đúng yêu cầu thay đổi.
-    Đề xuất cải tiến các quy trình và các biện pháp thi công liên quan đến MEP chưa phù hợp đến Chỉ huy trưởng và TP. Kỹ thuật MEP.
-    Hỗ trợ Chỉ huy trưởng, hằng tuần, họp mặt toàn bộ công nhân thi công MEP để sinh hoạt, rút kinh nghiệm những gì sai sót trong tuần vừa qua để khắc phục.
-    Chịu trách nhiệm liên đới mọi vấn đề xảy ra tại công trình liên quan đến MEP trước Chỉ huy trưởng và TP. Kỹ thuật MEP.
-    Họp tiến độ với BCHCT 01 lần/ngày để kiểm tra công việc và tiến độ thực hiện.
-    Quản lý về kỹ thuật thi công, quản lý về kỹ mỹ thuật, tiến độ MEP của các thầu phụ, đội thi công …
-    Hỗ trợ Chỉ huy trưởng làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, thầu phụ, Đội thi công, cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thi công MEP.
-    Tham gia các công tác nghiệm thu các hạng mục liên quan đến MEP.
-    Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chỉ huy trưởng trong quản lý thi công MEP hằng ngày.


YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-   Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện/ Điện công nghiệp/ Cơ nhiệt lạnh.
-    Có chứng chỉ hành nghề giám sát MEP.
-    Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công MEP, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công trình xây dựng nhà cao tầng.
-    Tiếng Anh (Giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành).
-    Có kiến thức về kỹ thuật thi công MEP, quản lý thi công MEP, am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực MEP, am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công MEP, Hiểu biết về quản lý chi phí thi công.
-    Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc.
-    Có thể sắp xếp đi công tác xa, làm việc ngoài giờ.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tổ chức triển khai và quản lý thực hiện tất cả các công việc liên quan đến HSE cho toàn bộ công trình:
-    Phối hợp với Trưởng/Phó phòng ATLĐ, Chuyên viên giám sát ATLĐ (VP) xây dựng nội quy, quy chế, quy định, kế hoạch HSE, các nguyên tắc quản lý HSE, sơ đồ tổ chức HSE cho công trình được phân công.
-    Tổ chức triển khai hệ thống HSE theo quy định Công ty cho công trình.
-   Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn, đào tạo ý thức về công tác HSE và cách xử lý khi có sự cố về an toàn lao động cho tất cả nhân sự đang công tác tại công trình.
-    Phối hợp với CHT, Thầu phụ/Đội thi công tổ chức sinh hoạt HSE đầu tuần cho công trình để nhắc nhở và hướng dẫn định kỳ về việc tuân thủ các quy trình, quy định HSE tại công trình.
-    Tổ chức và kiểm tra thường xuyên các hoạt động ứng phó các tình huống khẩn cấp; Đảm bảo tính sẵn sàng các trang thiết bị ứng cứu sự cố khẩn cấp, thuốc, thiết bị y tế,… khi cần thiết áp dụng.
-    Tổ chức các cuộc họp HSE hằng tuần với Giám sát ATLĐ (CT) và quản lý của các nhà thầu phụ.
-    Tổ chức kiểm tra công trình hằng ngày và và kiểm tra các hoạt động của nhà thầu phụ để nhắc nhở Thầu phụ/Đội thi công tuân thủ quy định HSE.
-    Phát hiện xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra mất an toàn tại công trình, báo cáo kịp thời cho cấp trên tình trạng, hiện tượng xảy ra, phương pháp xử lý...
-    Lập biên bản và tham gia xử lý tất cả các trường hợp vi phạm nội quy, quy định HSE tại công trình => Đề xuất xử phạt cá nhân, tập thể vi phạm và đề xuất phương án xử lý.
-    Khoanh vùng cảnh báo các khu vực có nguy cơ mất an toàn lao động và các nguy cơ xảy ra tai nạn cao và đề xuất các biện pháp khắc phục.
-    Kiểm soát an toàn máy móc, thiết bị, vật tư  có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tại công trình.
-    Phối hợp với CHT để tiến hành và/hoặc phối hợp tiến hành các buổi kiểm tra nội bộ và bên ngoài để đánh giá việc thực hiện và tuân thủ công tác HSE tại công trình.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng ATLĐ/ Chuyên viên giám sát ATLĐ (VP).

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Bảo hộ lao động, xây dựng.
-    Có Chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động nhóm II, Chứng chỉ huấn luyện PCCC, chứng chỉ sơ cấp cứu.
-    Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác trong lĩnh vực HSE tại các Công ty xây dựng và ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
-    Hiểu biết các quy định của pháp luật quy định về HSE cho lĩnh vực xây dựng, thi công xây dựng.
-    Am hiểu hệ thống ISO 45001:2018.
-    Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết trình tốt.
-    Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề; Kỹ năng xử lý tình huống.
-    Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên.
-    Chủ động và sáng tạo, nhạy bén, cẩn thận, trung thực, liêm chính, chịu được áp lực cao trong công việc.
-    Có thể sắp xếp đi công tác xa, làm việc ngoài giờ.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Thực hiện các công tác đảm bảo HSE của từng hạng mục, khu vực được phân công quản lý.
-    Kiểm tra, giám sát về việc tuân thủ của BCH, nhà thầu về việc các hạng mục thi công đều có biện pháp thi công, quy trình làm việc an toàn theo quy định của Công ty và của Pháp luật ban hành.
-    Tuần tra công trình thường xuyên, kiểm tra điều kiện làm việc và các hoạt động hiện trường.
-    Tư vấn cho TB ATLĐ công trình về các điều kiện làm việc không an toàn hoặc chỉ ra các vi phạm và hoạt động yếu kém không an toàn.
-    Giám sát, theo dõi công tác lắp đặt, duy tu hệ thống hạ tầng: Hàng rào, bảng hiệu, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo, khẩu hiệu, bảng hiệu an toàn, ….
-    Tham gia tổ chức các buổi đào tạo phổ biến quy trình, quy định HSE tại Công trình.
-    Giám sát nhắc nhở các thành viên BCHCT, Thầu phụ/Đội thi công, nhà cung cấp tuân thủ quy định HSE Công ty.
-    Bám sát hiện trường khu vực/hạng mục được giao để có thể kiểm soát các công tác đảm bảo HSE và phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động và đề xuất biện pháp xử lý.
-    Phân tích an toàn công việc và các mối nguy tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình thi công để cảnh báo các kỹ sư hiện trường tại khu vực phụ trách kịp thời đưa ra những biện pháp thi công an toàn.
-    Tổ chức họp nhóm đầu giờ cho công nhân tại khu vực phụ trách; Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định HSE của công nhân.
-    Trang bị đầy đủ trang thiết bị và tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn lao động; Quản lý và cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân theo quy định của Công ty.
-    Tham gia các buổi kiểm tra nội bộ và bên ngoài đối với công tác HSE tại công trình.
-    Tham gia điều tra tai nạn lao động và chỉ đạo công nhân thực hiện những hành động khắc phục.
-    Báo cáo HSE hằng ngày cho Trưởng ban ATLĐ công trình.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TB ATLĐ CT.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Bảo hộ lao động, xây dựng.
-    Có chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động nhóm II, Chứng chỉ huấn luyện PCCC, chứng chỉ sơ cấp cứu.
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực HSE tại các công ty xây dựng và  và ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
-    Hiểu biết các quy định của pháp luật quy định về HSE cho lĩnh vực xây dựng, thi công xây dựng, am hiểu hệ thống ISO 45001:2018.
-    Chủ động và sáng tạo, nhạy bén, cẩn thận, trung thực, liêm chính, chịu được áp lực cao trong công việc.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Hướng dẫn trình tự thực hiện công việc liên quan đến MEP theo các kế hoạch thi công chi tiết theo sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP và phát triển các bản vẽ shop drawings cho các thầu phụ để đảm bảo cho công việc thực hiện đạt chất lượng cao.
-    Kiểm tra, giám sát thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình thực hiện công việc liên quan đến MEP của các tổ thi công, thầu phụ và khắc phục ngay khi thấy không đảm bảo về kỹ thuật hay mỹ thuật.
-    Kiểm soát tiến độ thi công, nhắc nhỡ các thầu phụ khi tiến độ thi công không đạt theo tiến độ đề ra để khắc phục. Nếu không thực hiện tiến hành báo cáo Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP đưa ra biện pháp giải quyết.
-    Phối hợp với giám sát HSE đảm bảo an toàn, PCCC, vệ sinh môi trường.
-    Đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, tiến độ và chất lượng thi công cho phần công việc liên quan đến MEP.
-   Kết hợp với Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP, QA/QC thực hiện nghiệm thu nội bộ từng phần việc với thầu phụ cho phần việc MEP theo quy định của Công ty.
-    Đề xuất các phương án thi công cho phần việc MEP một cách khoa học và hiệu quả nhất.
-    Báo cáo mỗi ngày cho Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP công trình về tình hình thi công hạng mục MEP:
-    Tiến độ thực hiện công việc.
-    Chất lượng công việc đã thực hiện.
-    Tình hình sử dụng vật tư, thiết bị trên công trình.
-    Sự tuân thủ của các tổ trưởng, thầu phụ và công nhân.
-    Những nghi ngờ sai sót.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP.

 

YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện/ Điện công nghiệp/ Cơ nhiệt lạnh/ Cấp thoát nước.
-    Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công MEP, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công trình xây dựng nhà cao tầng.
-    Tiếng Anh (Giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành).
-    Có kiến thức về kỹ thuật thi công MEP, quản lý thi công MEP, am hiểu về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực MEP, am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công MEP, hiểu biết về quản lý chi phí thi công.
-    Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.
-    Có thể sắp xếp đi công tác xa, làm việc ngoài giờ.

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-    Tính toán và kiểm tra khối lượng thi công MEP các Nhà thầu phụ/ Đội thi công và các khối lượng MEP phát sinh với Chủ đầu tư (nếu có).
-    Cập nhật các thay đổi trong thi công liên quan MEP theo thông tin từ Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP.
-    Phối hợp với Ban chỉ huy công trình kiểm tra xác nhận các khối lượng MEP phát sinh của thầu phụ/ Đội thi công.
-    Lập hồ sơ khối lượng MEP nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với Chủ đầu tư.
-    Phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, xác nhận các khối lượng MEP phát sinh với Chủ đầu tư.
-    Phối hợp với Kỹ sư QS MEP văn phòng và các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác thanh quyết toán khối lượng MEP cho công trình.
-    Đảm bảo các hồ sơ liên quan đến khối lượng MEP phải thật chính xác và đầy đủ tính pháp lý.
-    Theo dõi hao hụt vật tư liên quan MEP.
-    Lập dự trù vật tư MEP tháng trình Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP xem xét, phê duyệt.
-    Cập nhật, theo dõi các biên bản vi phạm về ATLĐ, tiến độ, chất lượng do Chủ đầu tư và  Công ty phát hành làm cơ sở trừ khối lượng MEP các Nhà thầu phụ/ Đội thi công khi lập hồ sơ thanh toán.
-   Cập nhật và theo dõi khối lượng MEP thi công của thầu phụ/ Đội thi công hằng ngày, khối lượng MEP thi công phát sinh (nếu có) trong quá trình thi công => Báo cáo khối lượng MEP thi công cho Chỉ huy trưởng công/ Chỉ huy phó MEP trình.
-    Tổng hợp khối lượng 2 tuần/lần báo cáo đến Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP và Kỹ sư QS MEP văn phòng.
-    Lập kế hoạch chi thanh toán cho Nhà thầu phụ/ Đội thi công gửi về phòng Đấu thầu & KSCP đúng thời hạn yêu cầu.
-    Chuyển giao hồ sơ về lưu trữ tại văn phòng Công ty ngay sau khi kết thúc quyết toán công trình.
-    Chia sẻ các lỗi thường gặp trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn, đề xuất biện pháp khắc phục.
-    Thực hiện các công việc phân công của Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó MEP

 

 YÊU CẦU VỊ TRÍ:

-    Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện/ Điện công nghiệp/ Cơ nhiệt lạnh/ Cấp thoát nước. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công MEP, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công trình xây dựng nhà cao tầng.
-    Tiếng Anh (Giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành).
-    Có kiến thức về các nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng, tính khối lượng trong lĩnh vực MEP, am hiểu các quy định của Luật trong lĩnh vực thi công MEP, hiểu biết về quản lý chi phí thi công.
-    Trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.

-   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng Kỹ thuật MEP.

 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
1 .Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện, đến: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS
VPĐD: 290/22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM (ghi rõ vị trí dự tuyển bên ngoài hồ sơ)

2. Gởi email hồ sơ đến:
PHÒNG NHÂN SỰ phongnhansu@hungthinhincons.com.vn
HỒ SƠ BAO GỒM
- Đơn/ Thư ứng tuyển
- Mẫu Thông tin dự tuyển của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Download tại đây) hoặc CV cá nhân.
- Các văn bằng chứng chỉ có liên quan.

Lưu ý: Công ty chỉ mời phỏng vấn những ứng viên có năng lực/ ưu điểm phù hợp với yêu cầu của vị trí đăng tuyển.