tin tức

Hưng Thịnh Incons được chấp thuận chào bán trên 16,53 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ngày đăng: 30-12-2020

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons – MCK: HTN) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành hơn 16,53 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Sau khi hoàn tất phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong Đại hội cổ đông thường niên tháng 6/2020.


Theo đó, ngày 25/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Hưng Thịnh Incons. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm giấy chứng nhận trên có hiệu lực.


Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo tỷ lệ: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ có 01 quyền mua). Với mức giá chào bán là 17.000 đồng/cổ phần, sau khi phát hành dự kiến Hưng Thịnh Incons sẽ thu được hơn 281 tỷ đồng. Đây là nguồn lực tài chính bổ sung giúp HTN nâng cao năng lực thi công, đáp ứng được khối lượng thi công ngày một tăng từ các dự án mới của Hưng Thịnh Land cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

 

Tin liên quan:
https://tinnhanhchungkhoan.vn/hung-thinh-incons-htn-chao-ban-ra-cong-chung-16-5-trieu-co-phieu-voi-gia-17-000-dong-post258672.html
https://ndh.vn/doanh-nghiep/hung-thinh-incons-phat-hanh-quyen-mua-co-phieu-gia-17-000-dong-cp-1283017.html
https://vietstock.vn/2020/12/hung-thinh-incons-du-kien-chao-ban-hon-165-trieu-cp-voi-gia-17000-dongcp-764-815992.htm