tin tức

Lưu ý về thời điểm giao dịch cổ phiếu tăng thêm

Ngày đăng: 17-12-2018

Ngày 17/12/2018, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons phát hành 3.749.924 cổ phiếu để chi trả cổ tức.


Số lượng cổ phiếu tăng thêm, theo quy định Công ty sẽ thực hiện theo trình tự dưới đây trước khi đưa vào giao dịch:


-    Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

-    Đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

-    Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán

-    Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)


Sau khi hoàn tất các bước trên, 3.749.924 cổ phiếu sẽ giao dịch dự kiến từ tháng 01/2019. 


Quý vị cổ đông vui lòng cập nhật thông tin trên để biết và thực hiện.
 

CÁC TIN KHÁC: