Báo cáo tài chính
Văn bản Ngày ban hành Tải về
Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4/2020 (hợp nhất) 30/01/2021
Báo cáo tài chính Quý 4/2020 (riêng) 30/01/2021
Báo cáo tài chính Quý 4/2020 (hợp nhất) 30/01/2021
Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3/2020 (hợp nhất) 30/10/2020
Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3/2020 (riêng) 30/10/2020
Báo cáo tài chính Quý 3/2020 (hợp nhất) 30/10/2020
Báo cáo tài chính Quý 3/2020 (riêng) 30/10/2020
Giải trình Báo cáo tài chính bán niên 2020 (riêng) 29/8/2020
Giải trình Báo cáo tài chính bán niên 2020 (hợp nhất) 29/8/2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020 (riêng) 29/8/2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020 (hợp nhất) 29/8/2020
CV giải trình BCTC hợp nhất Quý 2/2020 30/7/2020
CV giải trình BCTC riêng Quý 2/2020 30/7/2020
BCTC hợp nhất Quý 2/2020 30/7/2020
BCTC riêng Quý 2/2020 30/7/2020